Uniwersytet Warszawski - strona 722

Regionalne systemy ochrony praw człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zdzisław Galicki
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1309

Regionalne systemy ochrony praw człowieka System międzyamerykański Międzyamerykański system rozwinął się w ramach Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) Na wzór systemu Rady Europy Międzyamerykańska Komisja Praw Człowiek...

Agencja Praw Podstawowych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zdzisław Galicki
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

Agencja Praw Podstawowych Decyzję o jej utworzeniu podjęto w 2003 r. Odbyto konsultacje z państwami członkowskimi: Czy agencja powinna posiadać kompetencje w zakresie procedury przewidzianej w art. 7 TUE? Czy agencja powinna posiadać kompetencje do rozpatrywania skarg indywidualnych? Czy agencj...

Organizacja Narodów Zjednoczonych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zdzisław Galicki
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

ONZ Zgromadzenie Ogólne Rada Bezpieczeństwa Rada Gospodarcza i Społeczna (ECOSOC) Sekretariat (Sekretarz Generalny) Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (spory między państwami; w niewielkim stopniu z prawami...

Nauka o państwie i prawie-opracowanie pytań

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1204

1.Funkcje nauki o polityce 1.funkcja opisowa 2.funkcja wyjaśniająca - wyjaśnia powiązania przyczyny i skutku, odwołuje się do szerokiej wiedzy, kultury, historii 3.funkcja prognozująca - opiera się na założeniu pewnej cykliczności, np. fala demokratyzacji, podstawa są dane demograficzne 4.funkcj...

Autorytaryzm-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1113

Zarówno „autorytaryzm” jak i „totalitaryzm” kojarzą się w głównej mierze z brakiem swobód społecznych i politycznych, żywiołowym militaryzmem, prześladowaniami a zwłaszcza z osobą dyktatora - przez jednych wielbionego, przez drugich znienawidzonego. Obydwa ustroje cechuje terror, pochwała silnej egz...

Cele, zadania i funkcje państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3717

Cele, zadania i funkcje państwa Państwo jest wspólnotą polityczną rozwijającą różnorodną działalność wewnątrz i na zewnątrz tej wspólnoty. Działalność ta związana jest z realizacją celów państwa i potrzeb egzystencjalnych członków wspólnoty politycznej. Działalność państw urzeczywistniają różne ins...

Charles Tilly - rewolucja i rebelia - Przywództwo polityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 294
Wyświetleń: 714

Charles Tilly w swojej pracy pt. „Rewolucja i rebelia” stara się stworzyć obiektywną definicję rewolucji. Rozważając jak ona powinna wyglądać przytacza jedną autorstwa Petera Calverta, który twierdzi że składa się ona z następujących elementó...

Elementy definicji państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 868

IV - ELEMENTY DEFINICJA PAŃSTWA Nazwa państwa wykształciła sie w dość długim procesie historycznym. W starożytności nazwa państwa wskazywała na ewolucję instytucji i poglądów. W czasach nowożytnych - pojęcie ujednolicono, a współczesnie to nazwa przyjęta przez wszystkie narody na okreslenie polity...

Demokracja-opracowanie - forma ustroju

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1246

Demokracja - (gr.demos - lud; kratos - władza, siła; władza ludu) jest formą ustroju państwa, w której jego obywatele (naród, lud) sprawują władzę bezpośrednio lub za pośrednictwem wybranych przedstawicieli. Demokracja według starożytnych.Demokracja kształtowała się już od końca VI w. w niektórych p...

Elementy definicji państwa-opracowanie - Pojęcie i nazwa państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 644

Elementy definicji państwa Pojęcie i nazwa państwa u Greków nosiło ono nazwę polis, oznaczającą miasto - państwo z własnym ustrojem i prawodawstwem rzymska terminologia polityczna znalazła z kolei termin civitas, rozumiany jako: gmina pełnoprawnych obywateli państwo obywateli rzymskich państwo...