Uniwersytet Warszawski - strona 720

Systemy medialne w Europie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
 • Polityka Medialna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 924

Systemy Medialne w Europie - zaliczenie - test zaliczeniowy składać się będzie z pytań otwartych i zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru - poprawna odpowiedź na każde z pytań, bez względu na jego złożoność to 1 pkt - test zalicza...

Polityka Medialna-Wielka Brytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
 • Polityka Medialna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 595

Wielka Brytania Cele -wolność słowa i prawo do informacji -gwarancje prawne -samoregulacja sektora medialnego - Wielka Brytania stawiana jest za wzór samoregulacji; liczne kodeksy (np. kodeks BBC); -pluralizm mediów -różnorodność form własności -czytelna polityka koncesyjna -definicja pojęci...

Uwarunkowania rozwoju krajowych polityk medialnych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
 • Polityka Medialna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

Uwarunkowania rozwoju krajowych polityk medialnych Poglądy na politykę medialną wg Petera Goldinga (Wlk. Brytania), Grahama Murdocka (Wlk. Brytania) i Philipa Schlesingera Można wyróżnić trzy podejścia do polityki medialnej (na podstawie prac powyższych badaczy): -monocentryczne - pełna kontrola ...

Narzędzia krajowych podmiotów regulacyjnych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
 • Polityka Medialna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518

Narzędzia krajowych podmiotów regulacyjnych Regulacja prawne -konstytucje -ustawy -dekrety głów państw -zarządzenia władzy wykonawczej -kodeksy etycznego postępowania tworzone przez zainteresowane środowiska wolność słowa we wszystkich państwach członkowskich jest gwarancją konstytucyjną; wyj...

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zdzisław Galicki
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1029

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - Rzym 4 listopada 1950 Weszła w życie w 1953 po 10 ratyfikacjach - jest to `serce' RE i kluczowa rzecz dla europejskiej ochrony PC Państwa wciąż przyjmują nowe protokoły i obecnie jest ich 14 (po to aby aktualizować) Polska p...

Europejski System Ochrony Praw Człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zdzisław Galicki
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1561

Wykład - dr Agnieszka Bieńczyk - Missala Europejski System Ochrony Praw Człowieka Prawa człowieka: Prawa człowieka możemy definiować przez opis, np. przynależą każdemu człowiekowi, czyli równość, wolność, itd. Możemy definiować je jako przedmiot prawa międzynarodowego i krajowego. System ochrony...

Religia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zdzisław Galicki
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

RELIGIA Religie (wszystkie) odnosiły się do PC (choć nie posługiwały się tym terminem) , mówiły o odpowiedzialności za innych i o moralności, oraz nie zadawaniu krzywdy. Hinduizm (głównie kwestie moralne) - Konieczność moralnego zachowania - nie zadawanie krzywdy innym - pomoc w potrzebie, zwła...

Prawa człowieka a misje OBWE-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zdzisław Galicki
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1253

PRAWA CZŁOWIEKA A MISJE OBWE Władze Polski uznały, że przyjęcie Aktu Końcowego KBWE oznaczało ostateczne zamknięcie okresu powojennego w Europie i otwarcie nowych perspektyw dla przyjaznej współpracy wszystkich państw uczestniczących w konferencji. Propozycje Polski 1) PL w KBWE to 1992 Jednolity A...

Międzynarodowe Prawo Humanitarne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zdzisław Galicki
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2366

Międzynarodowe Prawo Humanitarne = Prawo wojenne = Prawo konfliktów zbrojnych Dział prawa międzynarodowego publicznego MPH Międzynarodowe reguły, ustanowione przez konwencje lub zwyczaj, których celem jest rozwiązanie problemów humanitarnych powstałych w wyniku międzynarodowych lub niemiędzynarodo...

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zdzisław Galicki
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 623

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Największa organizacja regionalna 56 państw uczestniczących Państwa Ameryki Północnej, Europy, Kaukazu, Azji Środkowej, Rosja Państwa uczestniczące Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, B...