Uniwersytet Warszawski - strona 694

Wykład - Zagadka konformizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Zagadka konformizmu: dlaczego jedni ludzie wpływają na innych? Przykłady z życia i z badań. Konformizm jest zmianą w zachowaniu na skutek rzeczywistego lub wyimaginowanego wpływu innych ludzi. (Aronson) Konformizm o dostosowanie przez ludzi swoich postaw, przekonań i zachowania do norm społecznych ...

Wykład - Zasady i cechy procedury korelacyjnej w psychologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Zasady i cechy procedury korelacyjnej w psychologii (podaj przykład z psychologii religii) - Metody korelacyjne służą ustaleniu, w jakim stopniu dwie zmienne (por. pyt 35. Pojęcie zmiennej), cechy czy atrybuty związane sa ze sobą, czy i...

Wykład - Zjawisko deindywiduacji i jego rola w powstawaniu zachowań a...

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 63
Wyświetleń: 910

Zjawisko deindywiduacji i jego rola w powstawaniu zachowań antyspołecznych. deindywiduacja - utrata normalnej kontroli nad zachowaniem, co prowadzi do wzrostu impulsywności i patologiczności czynów. Związana jest z poczuciem tzw. zagubienia w tłumie, anonimowości, dzięki której ludzie częściej dopu...

Wykład - Cechy osób skutecznie wpływających na innych ludzi

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do psychologii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

Cechy osób skutecznie wpływających na innych ludzi. 1. Techniki wpływania na zmiany u ludzi postaw: komunikat perswazyjny - np. przemówienie, reklama telewizyjna, przekonujący do zmiany stanowiska w danej sprawie najważniejsze jest to, kto mówi, co mówi i do kogo mówi ( Program Uniwersytetu Yale p...

Wykład - Typy wzmocnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1309

Typy wzmocnień, rola nagrody i kary w tworzeniu nawyków i trwałych nastawień. Wzmocnienia (ważne dla człowieka konsekwencje zachowania instrumentalnego, sterujące jego działaniem) są różnorodne. Szczególne znaczenie ma jednak wyróżnienie wzmocnień pozytywnych (pożądane i korzystne) i negatywnych (n...

Wykład - Okresy rozwoju człowieka w ciągu życia w dowolnym ujęciu psyc...

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1785

Okresy rozwoju człowieka w ciągu życia w dowolnym ujęciu psychologicznym. (Wybieram jeden z wielu możliwych i opisuję). Mój wybór sugerowany : Psychoanaliza. Jest to teoria rozwoju typu A (tak jak powyżej przedstawiona Piageta), wg której rozwój jest długotrwałym procesem kierunkowych zmian struktur...

Wykład - poglądy Van den Leeuw

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

POGLĄDY VAN DER LEEUW`A NA RELIGIĘ G. van der Leeuw (1890-1950), klasyczny przedstawiciel fenomenologii religii; ulegał psychologizmowi Biswangera i Otto, egzystencjalizmowi Jaspersa oraz koncepcjom Levy-Bruhla i wpływom Diltheya. Stosując...

Wykład - Religioznawstwo a teologia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Religioznawstwo a teologia - różnice i związki Wg światłego uczonego - dr Henryka Hoffmanna wyróżniamy 3 (słownie trzy) zasadnicze różnice pomiędzy wyżej wspomnianymi. Teologia bada jedną religię - własną. Religioznawstwo bada wszystkie. ...

Wykład - Emil Durkheim

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1274

Emil Durkheim - twórca socjologizmu, prekursor socjologicznych badań nad religią. Zwrócił uwagę na społeczny aspekt wierzeń religijnych. Wg niego religia jest przejawem kolektywnej świadomości, a jej źródłem są wyobrażenia zbiorowe. Religia jest faktem społecznym i jako taka powinna być badana od z...