Uniwersytet Warszawski - strona 695

Wykład - Egzystencjalizm w religioznawstwie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Egzystencjalizm w religioznawstwie Zacznijmy od tego czym jest egzystencjalizm, czy inaczej, filozofia egzystencji. Jest to współczesny, niejednolity kierunek filozoficzny, któreg...

Wykład - etnologia religii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

etnologia religii (etnografia religioznawcza, etnoreligioznawstwo) gałąź religioznawstwa, dyscyplina religioznawcza i zarazem etnologiczna, zajmująca się religiami (systemami ideologiczno-rytualnymi) społeczności tradycyjnych: archaicznych, plemiennych i ludowych. O specyfice etnologii religii w odn...

Wykład - fenomenologia religii jako nurt

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

FENOMENOLOGIA RELIGII JAKO NURT/ SZKOŁA I METODA W BADANIACH RELIGIOZNAWCZYCH Fenomenologia religii stara się porządkować materiał wedle przyjętego klucza systematycznego (synchronicznego/ statycznego) może być zatem rozumiana także jako typologia, czy też morfologia zjawisk religijnych (np. święto...

Wykład - Funkcjonalizm w religioznawstwie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Funkcjonalizm w religioznawstwie. Funkcjonalizm rozwinął się jako reakcja na ewolucjonizm i dyfuzjonizm. Ewolucjonizm przyjmuje, iż podstawowe procesy decydujące o dynamice i kierunku jakościowych przemian społeczeństw i kultur są wywoływane ...

Wykład - Główne centra współczesnego religioznawstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1092

Główne centra współczesnego religioznawstwa (ośrodki akademickie, przedstawiciele, organizacje) Współczesne religioznawstwo jest dość prężną dziedziną nauki. Główną organizacją jest IAHR (polski skrót to M.S.H.R.- Międzynarodowe Stowarzysz...

Wykład - Geneza religioznawstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Geneza religioznawstwa, w tym spór o ojcostwo dyscypliny Religioznawstwo unaukowiło się w II połowie XIX w. w dobie ewolucjonizmu i pozytywizmu. We wczesnej historii dyscypliny szczególnie ważne są następujące daty: 1856 - kiedy to F. Max...

Wykład - geografia religii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

geografia religii, jedna z najmłodszych dyscyplin geograficznych wyodrębnionych w ramach szeroko pojętej geografii kultury, antropogeografii czy tzw. geografii humanistycznej (P. Deffontaines 1948). Religioznawcy traktują geografię religii zarówno jako dyscyplinę geograficzną badającą oddziaływanie ...

Wykład - Marksizm w religioznawstwie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

Marksizm w religioznawstwie Ten temat wyróżnia tylko Hoffmann, bo jak uważa był to ważny nurt, który wpływał na wszystkie dziedziny religioznawstwa, więc można by to omawiać przy okazji mówienia o konkretnej dziedzinie, ale łatwiej powiedzieć całościowo. Marksiści w swoim podejściu do religii byli...

Wykład - Ogólna teoria religii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Ogólna teoria religii Przedmiotem zainteresowania tejże jest badanie ogólnych prawidłowości kształtowania się wierzeń religijnych oraz kwestie „istoty” religii - czyli jej genezy, źródeł, struktury, pełnionych przez nią funkcji, a także kwestia obumierania religii (tanatologii - remember;) ). Wnios...

Wykład - poglądy Fromma na religię

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

POGLĄDY FROMMA NA RELIGIĘ ERICH FROMM (1900-1981) Humanistyczno-socjalistyczny światopogląd Fromma został ukształtowany wtórnie przez pisma Karola Marksa i Zygmunta Freuda. Humanistyczny i rewolucyjny duch Marksa zdawał się Frommowi wspołczesn...