Uniwersytet Warszawski - strona 633

Koncepcja zdolności wg Raymonda Bernarda Cattella-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychopatologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1225

Koncepcja zdolności wg Raymonda Bernarda Cattella Koncepcja Cattella: Rozwinięcie idei Ch. Spearmana Hierarchiczna koncepcja inteligencji opracowana wspólnie z Johnem Hornem Istnieje czynnik g, ale można go rozbić na dwa czynniki grupowe: inteligencję płynną i skrystalizowaną;

Konstrukcyjne i teoretyczne założenia baterii APIS-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychopatologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826

Konstrukcyjne i teoretyczne założenia baterii APIS APIS jest skalą inteligencji ogólnej przyjęcie założenia o hierarchicznej strukturze intelektu: istnieje u człowieka pewna zdolność ogólna, globalna dyspozycja poznawcza, która jest podstawą wszelkich czynności intelektualnych (Spearman) konsekwen...

Podział testów wg Matczak vel Materskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychopatologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Podział testów wg Matczak vel. Materskiej Szybkości i mocy szybkości - wszystkie zadania są stosunkowo łatwe; wskaźnikiem jest czas wykonania lub liczba zadań wykonanych w danym czasie (testy z ograniczeniem czasowym) mocy - o wyniku badanego decyduje to, czy rozwiązał zadanie; testy bez limitu cza...

Pozatreściowe uwarunkowania odpowiedzi kwestionariuszowych-opracowanie...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychopatologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

Pozatreściowe uwarunkowania odpowiedzi kwestionariuszowych Czyli: Style odpowiadania, symulacja i dysymulacja. Style odpowiadania: tendencja osoby badanej do wybierania określonej opcji odpowiedzi niezależnie od treści pozycji kwestionariuszowej; tendencja do zgadzania się albo zaprzeczania, udzie...

Prawa noegenezy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychopatologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Prawa noegenezy Spearman wyróżnił trzy podstawowe czynności poznawcze: Nabywanie doświadczeń Zdolność do „inteligentnego” postrzegania świata, znajdowanie sensu w postrzeganych treściach Dotyczy poznawczej, emocjonalnej i motywacyjnej sfery funkcjonowania człowieka (a więc związki z

Sposoby mierzenia trafności teoretycznej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychopatologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

Sposoby mierzenia trafności teoretycznej (Anastasi & Urbina) Trafność teoretyczna - zgodność treści mierzonej przez test z konstruktem teoretycznym (trafność zorientowana na konstrukt), określenie, jaką treść psychologiczną mierzy test. Sposoby mierzenia trafności teoretycznej: Zmiany rozwojowe...

Trafność zbieżna i różnicowa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychopatologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4284

Trafność zbieżna i różnicowa Sposoby mierzenia trafności teoretycznej testu. trafność zbieżna (konwergencyjna) - test koreluje wysoko z innymi zmiennymi, z którymi teoretycznie powinien korelować (np. test rozumowania ilościowego z ocenami z matematyki) trafność różnicowa (dyskryminacyjna) - test...

Iloczyny-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunek wyrównawczy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Tw. o kwadracie iloczynu dwóch krakowianów Dowód tego twierdzenia polega na uzasadnieniu związku: (a⋅b)^2=a(τb)^2a (1) Przekształcimy lewą stronę powyższej równości otrzymując kolejno: (a⋅b)^2=(a⋅b) (a⋅b)=a⋅b (a⋅b) (2) Gdyż dowolną liczbę kolejnych początkowych czynników można zawsze rozłączyć ...

Rozwiązanie układu równań metodą nieoznaczoną-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunek wyrównawczy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882

Rozwiązanie układu równań metodą nieoznaczoną Niech będzie dany układ s równań liniowych z s niewiadomymi o niezerowym wyznaczniku podstawowym. Zapiszemy go w postaci uproszczonej: X1 X2…Xi…Xs 1 / a1 b2…i1…s1 l1/ I1 a2 b2…i2…s2 l2/ I2 ...