Uniwersytet Warszawski - strona 632

Rozwój poznawczy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

Rozwój poznawczy-inteligencja płynna, skrystalizowana, mechaniczna, pragmatyczna. -Inteligencja skrystalizowana - jest nabywana, zależna od edukacji i doświadczenia jednostki. Przejawia się w rozwiązywaniu zadań wymagających rozumienia słów, formułowania sądów i rozstrzygania problemów przy wykorzy...

Rozwój społeczny-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Rozwój społeczny- zagadnienie wiedzy społecznej. Można przyjąć, że wiedza społeczna zdobywana przez konkretnego człowieka na temat danego rodzaju praktyki społecznej, w zasadniczym stopniu decyduje o sposobach jego włączania się do tej praktyki; pełni funkcję regu­lacyjną w odniesieniu do postępowa...

Teoria operatorów konstruktywnych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Teoria operatorów konstruktywnych. Druga z wybranych koncepcji stadialnych, zaproponowana przez Juana Pascual-Leone'a jest bardziej abstrakcyjna i wyidealizowana. Jej podstawą jest teoria operatorów konstruktywnych, łącząca pewne elementy teorii Piageta z behawiorystycznymi teoriami uczenia się i m...

Teorie adaptacji do starości-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 483
Wyświetleń: 4200

Teorie adaptacji do starości Na podstawie obserwacji zachowań społecznych ludzi w wieku późnej do­rosłości sformułowano następujące teorie, wyjaśniające mechanizm adaptacji do starości. Są to: teoria aktywności, teoria wycofania się oraz teoria stresu starości. Teoria aktywności ma status tradycy...

Wczesna dorosłość-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1820

Wczesna dorosłość-zadania rozwojowe tego okresu. Pojęcie dojrzałości psychicznej. Pojęcie zadań rozwojowych wprowadził do psychologii R. J. Havighurst w swojej koncepcji opisującej cały bieg życia człowieka. Rozwój w tym ujęciu realizuje się w t...

Zadania rozwojowe w ciągu życia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Zadania rozwojowe w ciągu życia Zadania rozwojowe w ciągu życia Niemowlęctwo i wczesne dzieciństwo -Uczenie się chodzenia -Uczenie się przyjmowania stałego pokarmu -Uczenie się mówienia -Uczenie się kontroli nad wydalaniem -Uczenie się różnic płci i skromności seksualnej -Tworzenie pojęć i u...

Okres prenatalny-opracowanie - Faza zarodkowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1120

Okres prenatalny- dwa pierwsze trymestry PIERWSZY TRYMESTR I MIESIĄC-Okres szybkich podziałów zapłodnionej komórki, która z jajowodu trafia do macicy gdzie następuje implantacja. Wtedy kończy się faza jaja płodowego i rozpoczyna się faza zarodkowa. Zarodek w czasie implantacji ma kształt wklęsłej ...

Koncepcje rozwoju Eriksona-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1057

koncepcje rozwoju Erikson, Piaget. Erikson Rozwój jedno­stki jest, zdaniem Eriksona, wyznaczony przez biologiczne czynniki popędowe oraz czynniki społeczne, a mówiąc ściślej: interakcje społeczne, w jakie jedno­stka wchodzi. Tak poj...

Inteligencja A-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychopatologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Inteligencja A, B, C Podział wprowadzony przez Donalda Hebba; Inteligencja A wrodzone możliwości; to, do czego człowiek byłby zdolny, gdyby zostały spełnione optymalne warunki jego rozwoju: środowiskowe, zdrowotne, społeczne, osobiste; Inteligencja B możliwości rozwinięte; do czego człowiek jest ...

Inteligencja wg Thurstone'a-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychopatologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1169

Inteligencja wg Thurstone'a Inteligencja zdolność do hamowania reakcji instynktownych; organizmy żywe reagują zwykle na zasadzie wrodzonych bądź wyuczonych związków S-R; zazwyczaj odruchy te są przystosowawcze, jednak w niektórych sytuacjach organizm powinien powstrzymać się od reagowania odruchowe...