Uniwersytet Warszawski - strona 631

Klasyfikacja zmian rozwojowych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1820

Klasyfikacja zmian rozwojowych Rodzaje zmian rozwojowych: Zmiany rozwojowe można podzielić na różne kategorie, najczęściej stosowane kryteria podziału, to: 1.czas dokonywania się zmian, a przede wszystkim długość jego trwania 2.cechy charakterystyczne przebiegu (procesu) zmian i następstwa, jaki...

Koncepcje rozwoju-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1155

Koncepcje rozwoju ( jedno, dwu i wieloczynnikowe)- szczególnie Piageta. Czynniki rozwoju psychicznego Zmienił się charakter dyskusji teoretycznych dotyczących czynników rozwojowych, wyróżnić możemy dwa kierunki zmian: 1.od koncepcji jednoczynnikowych poprzez dwuczynnikowe po wieloczynnikowe. 2.o...

Mechanizmy zmian rozwojowych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 399
Wyświetleń: 798

Mechanizmy zmian rozwojowych. Mechanizmy zmian rozwojowych Mechanizmy rozwoju, to procesy a) wywodzące się z biologicznych własności i funkcji organizmu człowieka. b) bezpośrednio, lub pośrednio związane z cechami środowiska i świata otaczającego (fizykalnymi i społeczno-kulturowymi). Mechanizmy r...

Pamięć-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Pamięć- co się w niej zmienia w ciągu życia Modele pamięci Pamięć odgrywa bardzo dużą rolę w procesie przetwarzania informacji. W literaturze opisywane są dwa modele ujęcia procesów pamięci: Model magazynowy - wyodrębnia się w nim trzy rodzaje pamięci Sensoryczna (ultrakrótkotrwała) - proces zap...

Psychologia rozwojowa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2009

Psychologia rozwojowa- rodzaje podziałów. Działy psychologii rozwoju człowieka( kryterium wieku) 1.psychologia prenatalna- badanie zmian rozwojowych w okresie płodowym. 2.psychologia rozwoju niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa 3.psycholog...

Psychospołeczny wymiar starzenia się i starości-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2527

Psychospołeczny wymiar starzenia się i starości. Główną kategorią opisu sytuacji społecznej człowieka w okresie późnej dorosłości jest pojęcie „strata" albo koszty starzenia się. Zdarzenia o charakterze straty wzbudzają silne negatywne emocje, a jeśli dotyczą war­tości związanych z codziennym ...

Rozwój emocjonalny-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

Rozwój emocjonalny- adolescencja Adolescencja. Hormony i emocje Okazywanie agresji i depresji wzrasta w okresie dojrzewania. W okresie tym następuje silny wzrost wydzielania hormonów płciowych. Powstaje pytani o zw. działania hormonów z zachowaniem. Zdaniem Paikoffai Brooks-Gunnamożliwe są 2 wyjaś...

Rozwój moralny-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994

Rozwój moralny- trzy sposoby pojmowania rozwoju moralnego. Sposoby pojmowania rozwoju moralnego W rozważaniach nad rozwojem możemy wyróżnić trzy szkoły myślenia, które odwołują się do trzech podstawowych metafor rozwoju (Langer): -metafory...

Rozwój myślenia operacyjnego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 875

Rozwój myślenia operacyjnego- stadia według Piageta. Przekształcanie się sposobów myślenia Rozwój poznawczy w ujęciu Piageta Piaget zakłada w swej teorii, że istotą rozwoju poznawczego jest rekonstrukcja i wcześniejszych sposobów myślenia i kształtowania się nowych struktur poznawczych. W procesi...

Rozwój osobowości-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 483

Rozwój osobowości- teoria poznawcza self. Poznawcza teoria self Wprowadzenie kategorii self do rozważań psychologicznych ma sens zwłaszcza wtedy, gdy staramy się wniknąć w to, jak jednostka spostrzega i rozumie samą sie­bie oraz jak z własnego punktu widzenia konstruuje obraz świata i swoich relac...