Klasyfikacja zmian rozwojowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2646
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja zmian rozwojowych-opracowanie - strona 1 Klasyfikacja zmian rozwojowych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Klasyfikacja zmian rozwojowych
Rodzaje zmian rozwojowych:
Zmiany rozwojowe można podzielić na różne kategorie, najczęściej stosowane kryteria podziału, to:
1.czas dokonywania się zmian, a przede wszystkim długość jego trwania
2.cechy charakterystyczne przebiegu (procesu) zmian i następstwa, jakie one powodują
3.to kogo te zmiany dotyczą, a więc czy mają one wymiar jednostkowy, czy ponadjednostkowy.
Biorąc pod uwagę czas, w jakim zmiany się dokonują, wyróżnia się rodzaje zmian rozwojowych:
- filogeneza
-ontogeneza
- antropogeneza
- geneza aktualna lub mikrogeneza.
Ontogeneza w znaczeniu psychologicznym obejmuje całokształt zmian dokonujących się w psychice i zachowaniu się człowieka w toku życia indywidualnego.
Klasyfikacja zmian w toku rozwoju w ontogenezie (J.H. Flavell):
Dodawanie-jest najprostszą formą kumulowania się kolejno po sobie następujących zmian, w których cechy treściowe późniejsze uzupełniają wcześniejsze, ale ich nie modyfikują, ani nie zastępują.
Substytucja-przejawia się w tym, że to co pojawia się w czynnościach psychicznych lub zachowaniach później, zastępuje w całości lub w części to co było im właściwe wcześniej.
Modyfikacja-polega na tym, że to co obserwujemy jako stan późniejszy, powstaje w rezultacie różnicowania, uogólniania lub innej formy przekształcania stanów wcześniejszych danej czynności lub funkcji.
Inkluzja-taka zmiana w psychice, lub zachowaniu się człowieka, dzięki której to, co wcześniejsze wchodzi w mniej lub bardziej zmodyfikowanej postaci w skład nowej zintegrowanej całości
Mediacja-ma miejsce wtedy, gdy stan wcześniejszy staje się nieodzownym ogniwem pośrednim dla następnej zmiany pojmowanej jako krok w procesie rozwoju.
Geneza aktualna lub mikrogeneza- oznacza proces powstawania nowych zjawisk (czynności, funkcji, cech) w psychice i zachowaniu człowieka
Zmiany ilościowe i jakościowe w toku ontogenezy
Zmiany ilościowe-to zmiany w poszczególnych wymiarach zjawisk psychicznych (procesów, zachowań) Nie naruszają one wewnętrznej organizacji złożonej struktury wewnętrznej tych zjawisk, czy procesów, a więc nie przejawiają się w formie zmiany ich jakości.
Zmiany jakościowe-oznaczają przekształcenia wewnętrznej organizacji struktur czynności psychicznych i zachowań, a więc powstawanie ich nowych jakościowo postaci.
Zmiany interaindywidualne-zmiany , które zachodzą w psychice i zachowaniu się danej jednostki.
Zmiany interindywidualne-zmiany, które są wspólne ludziom i występują w sposób mniej lub bardziej podobny u większości z nich. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz