Uniwersytet Warszawski - strona 630

Psychologia osobowości-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 119
Wyświetleń: 791

Intensjonalny styl funkcjonowania poznawczego charakteryzuje się: A skłonnością do przesądów B oddzielaniem faktów od ocen C tendencja do konfrontowania własnych sądów i ocen z rzeczywistością D otwartością na doświadczenia Syndrom o...

Rozwój osobowości na podstawie wybranych teorii psychologicznych-oprac...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 35
Wyświetleń: 385

Rozwój osobowości na podstawie wybranych teorii psychologicznych Co różni dorosłych od dzieci? “Osoba, która posiada rozwiniętą osobowość” - kto to taki? Kiedy, według psychologii, mówimy o rozwoju osobowości? Gdy chcemy w sposób całościowy opisać i wyjaśnić: zmiany z zakresie funkcjonowania in...

Społeczne aspekty Ja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

SPOŁECZNE ASPEKTY JA - rola tożsamości społecznej - inni jako część Ja Relacja z innymi ludźmi jako źródło: wiedzy na temat swoich cech i właściwości programów działania (wiedzy o tym, jak się zachować) pozytywnej samooceny i autoaf...

Podstawy poznawczego podejścia do osobowości-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 105
Wyświetleń: 560

PODSTAWY POZNAWCZEGO PODEJŚCIA DO OSOBOWOŚCI zainteresowanie procesem, sposobem funkcjonowania osoby wyjaśnianie stałości zachowania: reprezentacje poznawcze, standardy postępowania, programy aktywności zainteresowanie różnicami w strategiach przetwarzania informacji oraz strategiach kontroli wła...

Późne dzieciństwo-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1057

Późne dzieciństwo- procesy poznawcze, oraz rozwój umiejętności rozumowania moralnego. Uwaga- ma podstawowe znaczenie dla rozwoju procesów poznawczych dziecka., sprawia że dziecko może skupić się na przedmiocie percepcji, treści zadania, czy kontroli czynności własnej. Dzięki uwadze możliwe jest uzy...

Średnia dorosłość-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

Średnia dorosłość-rozwój zaangażowania w pracę zawodową. Badania poprzeczne, podłużne i sekwencyjne Schiego. Rozwój zaangażowany w pracę zawodową Pozycja zawodowa jest w tym czasie optymalna, co wyraża się w osiągniętym statusie materialnym, sytuacji finansowej, autorytecie jak i satysfakcji z wyk...

Średnie dzieciństwo-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1267

Średnie dzieciństwo - rozwój zdolności werbalnych ( zdolności językowe). SPRAWNOŚCI JEZYKOWE I KOMUNIKACYJNE SŁOWNICTWO Do ok. 6 roku życia dziecko opanowuje dziennie średnio od 9 do 10 słów. Tworzą też wiele tzw. neologizmów (nowych słów). Do 5 roku życia tworzenie neologizmów jest częste, przy ...

Adolescencja postawy według wartości-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 952

Adolescencja postawy według wartości. Postawy i przekonania. Kształtowanie się poglądu na świat Właściwości myślenia dorastających oraz ich zwiększające się doświadczenie społeczne wpływają na to, że poddają oni ocenie postępowanie cudze, a także własne. Ten wzrost ujęć wartościujących wpływa na k...

Biologiczny wymiar starzenia się i starości-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3318

Biologiczny wymiar starzenia się i starości. Biologiczny wymiar starzenia się i starości Biologiczne zmiany w późnej dorosłości mają charakter zmian wstecznych, ich podstawą jest zanik zdolności reprodukcyjnych komórek oraz ich stopniowa degene...