Pamięć-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pamięć-opracowanie - strona 1 Pamięć-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Pamięć- co się w niej zmienia w ciągu życia
Modele pamięci
Pamięć odgrywa bardzo dużą rolę w procesie przetwarzania informacji. W literaturze opisywane są dwa modele ujęcia procesów pamięci:
Model magazynowy - wyodrębnia się w nim trzy rodzaje pamięci
Sensoryczna (ultrakrótkotrwała) - proces zapamiętywania odbywa się od zarejestrowania cech sensorycznych bodźca. Ostrość widzenia lub słuch bardzo słabe u niemowląt, znacząco poprawiają się u dzieci w wieku ok. 2 lat, natomiast w średnim dzieciństwie są one porównywalne z wrażliwością ludzi dorosłych. Krótkotrwała - wraz z poszerzeniem się „przestrzeni”, w której może pomieścić się coraz więcej elementów, wzrasta tzw. pamięć robocza czy też pojemność systemu przetwarzania informacji przez odpowiednie struktury mózgu. Po okresie dorastania zakres pamięci bezpośredniej nie ulega większym zmianom, aż do późnej starości. Wiek może mieć tylko częściowy wpływ na zakres pamięci krótkotrwałej. Badania dowodzą, że ćwiczenie pamięci nie wywołuje trwalszego efektu u dzieci i młodzieży, o tyle ludzie dorośli i starzejący się wykazują większą wrażliwość w tym zakresie. Długotrwała - badania dzieci i młodzieży dowodzą, że trwałość przechowywania i zakres tej pamięci rozwijają się wolniej niż w przypadku pamięci krótkotrwałej. Wraz z rozwojem myślenia zdolności jednostki do organizowania treści efekty pamięciowe są bardziej trwałe, aż do okresu dorastania, natomiast w dalszym życiu trwałość efektów zapamiętywania pogarsza się. Jeśli jakiś materiał został umieszczony w pamięci długotrwałej, to jest on tak samo przechowywany przez ludzi młodych jak i starych. Niezależnie od wieku osób badanych wskazówki przekazane jednostce w odpowiedni sposób pozwalają jej przypomnieć coś, czego nie pamięta.
Pamięć sensoryczna polega na wstępnym zarejestrowaniu odebranej informacji i przechowywaniu jej w analizatorach (do 3 sekund) zanim zostanie przekazana do pamięci krótkotrwałej. Na tym etapie człowiek zwraca uwagę na materiał, który jest rozpoznawany, nazywany i kodowany. Pojemność pamięci krótkotrwałej jest ograniczona, czas przechowywania do 30 s. Po tym okresie informacja znika lub jest wypierana przez nowy materiał. Informację stracimy, jeżeli nie podejmiemy przetwarzania, którego celem jest jej zachowanie lub przekazanie do pamięci długotrwałej. Tu czas przechowywania informacji jest nieograniczony, a pojemność jest wielka. W tej pamięci informacje tworzą złożone struktury i dlatego muszą być odpowiednio zorganizowane, by było możliwe ich odzyskiwanie. Modele poziomów przetwarzania informacji - uwaga badaczy skoncentrowana jest na samym ich przetwarzaniu. Trwałość śladu pamięciowego, który jest efektem analizy bodźca zależy od sposobu, zakresu i głębokości jego przetworzenia. W ramach tych modeli zakłada się, że im głębsze jest przetworzenie bodźca, tym jego ślad jest trwalszy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz