Sposoby mierzenia trafności teoretycznej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby mierzenia trafności teoretycznej-opracowanie - strona 1 Sposoby mierzenia trafności teoretycznej-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Sposoby mierzenia trafności teoretycznej (Anastasi & Urbina)
Trafność teoretyczna - zgodność treści mierzonej przez test z konstruktem teoretycznym (trafność zorientowana na konstrukt), określenie, jaką treść psychologiczną mierzy test. Sposoby mierzenia trafności teoretycznej: Zmiany rozwojowe
Badania trafności rozwojowych skal inteligencji (np. Stanfordzka Skala Inteligencji Bineta), opierających się na założeniu, ze przynajmniej do dojrzałości inteligencja wzrasta wraz z wiekiem; jeśli przyrostowi wieku odpowiada przyrost ilorazu inteligencji test jest trafny
Zróżnicowanie wraz z wiekiem jest koniecznym, ale nie wystarczającym warunkiem trafności (wzrost i waga też rosną z wiekiem a nie są narzędziami do pomiaru inteligencji)
Narzędzie do pomiaru Piagetowskich skal porządkowych opartych na sekwencyjności rozwoju; Korelacje z innymi testami
Korelacje te powinny być umiarkowanie wysokie jeśli test nie jest krótszy bądź łatwiejszy w stosowaniu stanowi niepotrzebne powtórzenie innego testu;
Niskie korelacje z niektórymi testami mogą stanowić negatywny dowód trafności (np. niskie korelacje testów osobowości z testami mierzącymi inteligencję ogólną)
Analiza czynnikowa
Wyrafinowana technika statystyczna (by Ch. Spearman) służąca do ograniczenia liczby zmiennych czy kategorii, przy pomocy których można opisać wyniki każdej jednostki; zamiast początkowo wielu zmiennych odpowiadającym zastosowanym testom, otrzymujemy małą liczbę czynników
Trafność czynnikowa - korelacja między testem a czynnikiem (czyli ze wszystkim, co wspólne dla grupy testów, ocen i innych miar kryterialnych)
Zgodność wewnętrzna
Stopień jednorodności testu ma pewne znaczenie dla jego trafności teoretycznej, ponieważ pozwala scharakteryzować dziedzinę zachowania czy cechę mierzoną przez test; niemniej jednak, bez zewnętrznego kryterium, wkład zgodności wewnętrznej w walidację testu jest ograniczony; Trafność zbieżna i różnicowa
trafność zbieżna - test koreluje wysoko z innymi zmiennymi, z którymi teoretycznie powinien korelować (np. test rozumowania ilościowego z ocenami z matematyki)
trafność różnicowa - test nie koreluje istotnie ze zmiennymi, z którymi nie powinien korelować (np. test rozumowania ilościowego z testem czytania ze zrozumieniem); szczególnie ważna dla testów osobowości, bowiem w ich przypadku niezwiązane z przedmiotem pomiaru zmienne mogą w różny sposób wpływać na wyniki; macierz Wielu Cech - Wielu Metod - systematyczny plan eksperymentalny zaproponowany przez Campbella i Fiskego do jednoczesnego badania trafności zbieżnej i różnicowej; wymaga oceny dwóch lub więcej cech przy użyciu dwóch lub więcej metod;

(…)

… zależności przyczynowych, który ma być testowany rozwiązywanie zbioru równoważnych równań regresji liniowej każdy model porównuje się z empiryczną macierzą korelacji, oceniając dobroć dopasowania/ …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz