Uniwersytet Warszawski - strona 634

Rozwiązanie układu równań metodą redukcyjną-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunek wyrównawczy
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1848

Rozwiązanie układu równań metodą redukcyjną Istota metody redukcyjnej polega na eliminowaniu kolejnych niewiadomych układu, aż do momentu otrzymania jednego równania z jedną, ostatnią niewiadomą. Po jaj wyznaczeniu oblicza się pozostałe niewiadome z kolejnych reduktów zaczynając od końca, przy czym...

Twierdzenie o układach równoważnych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunek wyrównawczy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 280

Tw. o układach równoważnych Jeśli tabelę układu n równań liniowych z n niewiadomymi pomnożyć przez tabelę niezerowego wyznacznika stopnia n stosując mnożenie w sensie Cauchy-Binet'a, otrzymuje się tabelę układu równoważnego danemu. Niech będzie dany

Wcięcie kątowe wprzód-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunek wyrównawczy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Wcięcie kątowe wprzód: Dane: współrzędne x, y ptów A, B oraz kąty α, β Szukane: współrzędne x, y ptu C. Z wierzchołka C opuszczamy wysokość h na bok AB dzielące go w pcienC na 2 odcinki: p, q przy czym: p=hctgα ; q=ctg (1). Długość d bazy AB można wiec wyrazić wzorem: D=p+q=h(ctgα+ctgβ) (2). ...

Dyspozycja i exordium-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

Dyspozycja Porządek argumentacji zmienia audytorium (audytorium zawsze pozostaje konstrukcją mówcy) inne jest na początku, inne na końcu. Na problem można patrzeć z 3 perspektyw: - sytuacji argumentacyjnej, tzn. wpływ wcześniejszych stadiów dyskusji, wcześniej zaakceptowanych przesłanek, możliwośc...

Figury słów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 693

Figury słów (figurae elocutionis) figury przez adiekcję (per adiectionem), tzn. powtórzenie lub nagromadzenie tego samego słowa lub grupy słów figury przez detrakcję (per detractionem), tzn odłączenie, pominięcie elementów zdania, które są konieczne figury przez sposób uporządkowania (per ordinem...

Presupozycja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1015

Pojęcia (wg Wojciech Suchoń: Prolegomena do retoryki logicznej) Presupozycje to korzystają z domniemań dotyczących warunków sensowności wypowedzi. Presupozycja danego zdania = zdania, których prawdziwość jest w odczuciu kompetentnych użytkow...

Integracja aktywnych układów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

Integracja aktywnych układów: OSOBOWOŚĆ POZNAWCZA → wynik związków strukturalnych i genetycznych, jakie zachodzą między systemami kulturalnymi, należącymi do tej samej obiektywnej dziedziny kultury OSOBOWOŚĆ SPOŁECZNA → uczestnictwo w unormowanych systemach społecznych KRĄG SPOŁECZNY → jednostka ...

Szkice z teorii kultury-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Bogusław Malinowski
 • Socjologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 721

B. Malinowski, Szkice z teorii kultury zachowania są uwarunkowane kulturowo powstanie kultury wymusiło powstanie nowych potrzeb z ta kulturą związanych - powstało środowisko wtórne, które wytwarza nowe potrzeby wtórne (wytwarzane przez kulturę) aby zaspokajać potrzeby ludzie muszą łączyć się w gr...

Charles Horton Cooley, socjologia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1337

Charles Horton Cooley (1864 - 1929) - amerykański psycholog społeczny i socjolog, zaliczany do przedstawicieli pragmatyzmu społecznego; studiował na Uniwersytecie Michigan; doktorat z ekonomi; profesor na Uniwersytecie w Ann Arbor, w 1917 roku zostaje przewodniczącym American Society jednostki nie ...

Ferdynand Tönnies-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1330

Ferdynand Tönnies (1855 - 1936) - niemiecki socjolog i filozof, założyciel Niemieckiego Towarzystwa Socjologicznego; otrzymał doktorat z zakresu filologii klasycznej; przez ponad 50 lat prowadził zajęcia i wykłady na uniwersytecie w Kil...