Uniwersytet Warszawski - strona 626

Podstawowe tendencje rozwoju firm w ostatnich latach-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

Omów podstawowe tendencje rozwoju firm w ostatnich latach. Kolejno: (1) „małe jest piękne” (małe firmy są bardziej efektywne i kreatywne; mniejsze ryzyko); (2) „mergerowanie” (fuzje, łączenie małych firm w wielkie korporacje); (3) „dywersyfikacja” (różnicowanie produktów i usług w obrębie korporacj...

Rynek - równowaga rynkowa, niedobór rynkowy, nadwyżka rynkowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1659

Wyjaśnij, jakie są możliwe sposoby definiowania rynku (1) Obszar, gdzie dokonuje się wymiana; (2) Instytucja - instrumenty prawne regulujące wymianę; (3) Układ wzajemnych oddziaływań - swoboda działania umawiających się stron; (4) Ogół stosunków między kupującymi i sprzedającymi; (5) Grupa firm i j...

Spółki-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

Co to jest spółka komandytowa i jak rozkłada się odpowiedzialność wspólników (1) 2 rodzaje uczestników: komplementariusze (odpowiadają całym swoim majątkiem) i komandytariusze (odpowiadają kapitałem, który wnieśli do spółki); (2) Ta forma ...

Prawo Engla-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1071

Wyjaśnij co to jest prawo Engla? Jak działa ono w przypadku dóbr podstawowych, dóbr podrzędnych, a jak w przypadku dóbr luk...

Makroekonomia-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Co to jest krótki czas i długi czas w teorii ekonomii? Czas krótki - niezmienność pewnych czynników; równowaga, bądź nierównowaga w danej chwili; Czas długi - wszystkie czynniki są zmienne i mogą ulec nawet radykalnej zmianie; Na czym po...

Książka jako produkt wydawnictwa-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy edytorstwa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 917

Książka jako produkt wydawnictwa 1 Książka składa się z bloku książki i oprawy. Blok książki 1. Strony tytułowe (4), 2. Spis treści – obecnie preferuje się umieszczanie go na początku 3. Materiały poprzedzające tekst główny [wstępy, motto] 4. Tekst główny 5. Materiały uzupełniające tekst gł...

Wstęp do edytorstwa-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy edytorstwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 868

Wstęp do edytorstwa, 23.10.2008 Pomysł na książkę bądź też gotową ofertę autora omawia się na kolegium w redakcji, gdzie rozważa się, czy książka pasuje do strategii wydawniczej, poziomu wydawnictwa, etc. Gdy książka jest kiepska, a jej poprawienie kosztowałoby za dużo pracy, wówczas oferta zos...

Hierarchia partii tekstu publikacji książkowych-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy edytorstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

Hierarchia partii tekstu publikacji książkowych    Poszczególne partie tekstu głównego należy zasadniczo oznaczać numerami i tytułami. W publikacjach o nieskomplikowanej strukturze można nie numerować partii tekstu niższego rzędu, e.g. podrozdziałów, zaznaczając ich hierarchię jedynie kro...

Wprowadzenie publikacji do planu wydawniczego i budżetowanie publikacj...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy edytorstwa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 735

Wprowadzenie publikacji do planu wydawniczego i budżetowanie publikacji 1. Przygotowanie dokumentacji 2. Konsultacja z działem marketingu i sprzedaży [nasze wewnętrzne oceny przydatności i zewnętrzne recenzje mamy już gotowe – w dok. w pkt. 1] Wydawnictwo, zwłaszcza duże, niebędące rodzinną fi...