Wprowadzenie publikacji do planu wydawniczego i budżetowanie publikacji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie publikacji do planu wydawniczego i budżetowanie publikacji-opracowanie - strona 1 Wprowadzenie publikacji do planu wydawniczego i budżetowanie publikacji-opracowanie - strona 2 Wprowadzenie publikacji do planu wydawniczego i budżetowanie publikacji-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wprowadzenie publikacji do planu wydawniczego i budżetowanie
publikacji
1. Przygotowanie dokumentacji
2. Konsultacja z działem marketingu i sprzedaży [nasze wewnętrzne oceny
przydatności i zewnętrzne recenzje mamy już gotowe – w dok. w pkt. 1]
Wydawnictwo, zwłaszcza duże, niebędące rodzinną firmą nie może funkcjonować
na żywioł1, konieczna jest szczegółowa dokumentacja oparta na rzetelnej analizie.
Postawienie na kolegium wydawniczym
Przebieg kolegium:
a. Redaktor prowadzący prezentuje proponowaną publikację, opowiada o
niej i o jej autorach, przedstawia ją na tle publikacji z danej dziedziny
b. Marketingowiec przedstawia prognozę i dynamikę sprzedaży oraz plan
działań promocyjnych
c. Dyskusja
d. Zatwierdzenie książki do planu wydawniczego lub odrzucenie ew.
odesłanie do poprawek / zmian.
Dokumentacja na kolegium wydawnicze:
1. Kalkulacja księgowa (budżet wstępny)
2. Karta książki – podstawowe informacje o danym tytule
3. Konspekt lub maszynopis
4. Recenzje zewnętrzne i ew. opinia wewnętrzna wydawnictwa
5. Opinia marketingowo-handlowa
6. Opis serii – gdzie umieścić i jak wygląda
7. Kwestionariusz autorski / informacja o autorze
3.
Karta książki :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1
Symbol redakcji i nazwisko redaktora
Nr projektu – tutaj nr księgowy
Zmiana tytułu, gdy tytuł jest roboczy – ślad tego, co się dzieje z tytułem w toku
prac
Redaktor naukowy w pracy zbiorowej
Ilość tomów
Objętość w arkuszach wydawniczych – 1 ark. wyd. = 40 tys. znaków, tekst
autorski wraz z elementami dodatkowymi, indeksami, żywą paginą etc.
ISBN, w wyd. wielotomowych również ISBN tomu – wówczas są dwa, jeden
wspólny dla wszystkich oraz dodatkowy, inny dla każdego tomu
Rodzaj publikacji – podręcznik akademicki, książeczka dla dzieci, biografia,
tomik poezji
Klasyfikacja tematyczna – wg BN, potrzebna przy tworzeniu katalogów i
bibliografii narodowej
Instytucja dotująca
Informacje o oryginale przy tłumaczeniach
na zasadzie: Szef interesuje się samolotami, więc wydajemy tylko publikacje o lotnictwie
12.
Poprzednie wydania: nr ostatniego wyd., data, nakład2, ceny3, aktualny zapas4
Informacje, które redaktor proponuje włączyć – e.g. dodatkowe wyposażenie
Członkowie kolegium wydawniczego muszą wiedzieć to, co wie redaktor inicjujący:
14. dlaczego ta książka?
15. autor – główne informacje
16. odbiorcy – dla kogo?
17. wszystkie informacje pozyskane w czasie pozyskiwania tytułu
18. jakie książki można uznać za wspomagające – wspólna akcja promocyjna,
możliwość sprzedaży w pakietach
19. konkurencja – co jest na rynku, z czym się spotkamy, a dokładniej, z kim się
zderzymy  Ważne są ceny publikacji konkurencyjnych – jeżeli nasza książka
będzie dużo droższa od wielu innych publikacji z tej dziedziny, to choć byłaby
lepsza, nikt jej nie kupi...5
20. Czas życia książki – jak długo książka może funkcjonować bez uzupełnień i
zmian – ergo jak długo pozostaje aktualna – pierwsze wydanie kosztuje dużo
[praca autora, redaktora, korekty etc.], dodruki to właściwie tylko koszty

(…)


Tadeusz Bór-Komorowski (1895-1966) – gen. dyw., wywodzący się z armii austro-węgierskiej, uczestnik
I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej oraz września 1939, zastępca dowódcy ZWZ, następnie
dowódca AK, Naczelny Wódz, Premier Rządu RP na emigracji
Odbiorcy
weterani, historycy, studenci, osoby zainteresowane historią
Publikacje wspomagające (w tym wchodzące w skład tej samej serii lub cyklu wyd…
… – ma „ciągnąć” serię, stanowić „wisienkę na torcie”, główny
wybijający się hit, dzięki któremu inne książki w serii świecą światłem odbitym. Gdy
wydajemy kilka książek na rok, to jedna powinna być hitem – ludzie lubią kompletować
serie, często przymkną oko na pojedynczy gniot, gdy w serii ukazał się także bestseller,
ale należy ludziom przypominać o serii, stąd ważna jest regularność i względnie krótkie
okresy…
… na zaistnienie w mediach [szum medialny niesie
wszystko…]
Arkus z kalkulacyjny :
Informacja o tytule
a) publikacja krajowa / zagraniczna
b) format książki i format kolumny17
c) stopień pisma i interlinia
d) forma przekazania materiałów (mail, dyskietka)
2. Kategoria dla składu – prosty tekst czy krzaczaste wzory matematyczne, dużo
włamanych ilustracji, tekst w 2 lub 3 łamach18
a) objętość ogółem w arkuszach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz