Spółki-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółki-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Co to jest spółka komandytowa i jak rozkłada się odpowiedzialność wspólników
(1) 2 rodzaje uczestników: komplementariusze (odpowiadają całym swoim majątkiem) i komandytariusze (odpowiadają kapitałem, który wnieśli do spółki);
(2) Ta forma jest wygodna, gdy mamy pomysł, a nie mamy kapitału - wtedy szukamy komandytariuszy;
(3) Opiera się na zaufaniu partnerów;
(4) Zmiany kapitałowe dokonują się tylko za zgodą pozostałych partnerów;
(5) Ograniczona ekspansja kapitału - z reguły kapitał jest nieduży;
Scharakteryzuj podstawowe cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
(1) Osoby biorące udział odpowiadają do wysokości wniesionego kapitału; kapitał spółki jest znany;
(2) Wymagana jest umowa sporządzona u notariusza, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wniesienie kapitału;
(3) Minimalny kapitał: 50 tys. zł, jeden udział nie mniej niż 500 zł;
(4) Ma osobowość prawną;
(5) Władze: zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza (zwłaszcza, gdy jest wielu wspólników), komisja rewizyjna;
(6) Każdy wspólnik ma prawo do osobistej kontroli spółki;
(7) Udziały w spółce są swobodnie zbywalne, chyba że umowa stanowi inaczej.
Scharakteryzuj najważniejsze cechy spółki akcyjnej.
(1) Minimalny kapitał 500 tys. zł;
(2) Zazwyczaj ma wielu akcjonariuszy, choć wystarczy tylko 1 (ale nie może to być spółka z o.o.)
(3) Ma osobowość prawną;
(4) Władze: zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie akcjonariuszy (relacje między nimi określa statut spółki);
(5) Akcje - zwykłe i uprzywilejowane (2 razy więcej głosów na walnym zgromadzeniu, ale nie więcej niż 50% ponad normalną dywidendę);
(6) Finansowanie:
Wewnętrzne: zysk niepodzielony (niewypłacany w formie dywidendy) i fundusz amortyzacyjny (odpisy od majątku);
Zewnętrzne: sprzedaż akcji (wiąże się z prawem do dywidendy), sprzedaż obligacji (forma pożyczki; mogą być obligacje z opcją zamiany na akcje) i kredyty;
Wymień najważniejsze znane ci style zarządzania firmami.
Autokratyczny - hierarchia, porządek, jednostronna komunikacja;
Paternalistyczny - często w małych rodzinnych firmach i w japońskich korporacjach; opieka nad pracownikiem;
Integratywny - wyłanianie zespołów do wykonania określonych zadań; koordynacja ich działań;
Samorządowy - współudział załogi; duża rola związków zawodowych;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz