porównanie spółek

Nasza ocena:

4
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 2177
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
porównanie spółek - strona 1

Fragment notatki:


  SPÓŁKI        OSOBOWE    Spółka osobowa  może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.  Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.  Zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.    Spółka jawna  Spółka partnerska  Spółka komandytowa  Spółka komandytowo - akcyjna  Definicja  Definicja   Definicja   Definicja   Spółką jawną  jest spółka osobowa, która prowadzi  Spółką partnerską  jest spółka osobowa, utworzona  Spółką komandytową  jest spółka osobowa mająca na  Spółką komandytowo – akcyjną  jest spółka osobowa  przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką  przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania  celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w  mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną  handlową.  wolnego zawodu  w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo  której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co  firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki    pod własną firmą.  najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia  co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia  Spółka jawna powstaje jako umowa dwóch lub więcej  Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej  (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej  (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest  osób, które we wspólnym imieniu prowadzą  niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa  jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.  akcjonariuszem.  przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne w celu  stanowi inaczej.      zarobkowym.      Kapitał zakładowy  spółki komandytowo – akcyjnej  Partnerami w spółce  mogą być  wyłącznie osoby    powinien wynosić co najmniej 50.000 złotych.  fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych      zawodów (adwokata, aptekarza, architekta, biegłego    rewidenta, brokera ubezp, doradcy podatkowego,  księgowego, lekarza, lekarza stomatologa, lekarza  weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy  prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy  majątkowego i tłumacza przysięgłego)            Umowa  Umowa  Umowa   Statut           Powinna być zawarta  na piśmie  pod rygorem  Powinna być zawarta w formie  aktu notarialnego.  Powinna być zawarta w formie  aktu notarialnego.  Powinien być sporządzony w formie  aktu notarialnego .  nieważności              Osoby podpisujące statut są założycielami spółki.  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz