Wzór-Umowa spółki komandytowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Umowa spółki komandytowej - strona 1 Wzór-Umowa spółki komandytowej - strona 2

Fragment notatki:

UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ zawarta dnia ........................................ w ....................................................................................
§ 1
Wspólnicy zawiązują w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej Spółkę Komandytową w rozumieniu przepisów Kodeksu handlowego, zwaną w dalszej części niniejszej umowy Spółką.
§ 2
Spółka działa w obrocie gospodarczym pod firmą
.......................................................................................................................................................
Spółka komandytowa".
Spółka może używać firmy skróconej w brzmieniu "............................ Spółka komandytowa".
§ 3
Siedzibą Spółki jest ......................................................................................................................
§ 4
Firma działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Spółka może tworzyć na terenie swojego działania: zakłady, oddziały oraz filie, uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych, w tym także w innych spółkach.
§ 5
Spółka zawarta jest na czas ..........................................................................................................
§ 6
Przedmiotem działalności spółki jest :..........................................................................................
.......................................................................................................................................................
§ 7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi ................................................................. i został zgromadzony w sposób następujący:
Wspólnik .................................................... wnosi ..........................................................złotych,
Wspólnik .................................................... wnosi ..........................................................złotych,
Wspólnik .................................................... wnosi ..........................................................złotych,
§ 8
1. Komandytariuszem w Spółce jest ......................................................, a suma komandytowa, do wysokości której ogranicza się jego odpowiedzialność wynosi ............................... złotych.
2. Pozostali Wspólnicy są komplementariuszami, którzy odpowiadają bez ograniczeń.
§ 9
Spółkę reprezentują komplementariusze w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych. Przyjmować oświadczenia skierowane do Spółki może każdy komplementariusz jednoosobowo.
§ 10
Prokura może być ustanowiona za zgodą wszystkich komplementariuszy, natomiast odwołać ją może każdy komplementariusz jednoosobowo.


(…)

… Spółkę ........................................................................................
.......................................................................................................................................................
§ 16
W przypadku likwidacji Spółki Wspólnicy wybierają jednomyślnie likwidatora lub likwidatorów ze swego grona bądź spośród osób trzecich. Wspólnicy ustalają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz