Hierarchia partii tekstu publikacji książkowych-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hierarchia partii tekstu publikacji książkowych-wykład - strona 1 Hierarchia partii tekstu publikacji książkowych-wykład - strona 2 Hierarchia partii tekstu publikacji książkowych-wykład - strona 3

Fragment notatki:

Hierarchia partii tekstu publikacji książkowychPoszczególne partie tekstu głównego należy zasadniczo oznaczać numerami i
tytułami.
W publikacjach o nieskomplikowanej strukturze można nie numerować partii tekstu
niższego rzędu, e.g. podrozdziałów, zaznaczając ich hierarchię jedynie krojem i
stopniem pisma tytułu.
W publikacjach o skomplikowanym podziale tekstu można nie opatrywać tytułami
partii najniższego rzędu, e.g. paragrafów. Poprzedza się je wówczas odpowiednim
numerem wyróżnionym pismem półgrubym, ew. z symbolem paragrafu, a tekst
składa się w ciągu.
Podział na rozdziały
 W dłuższych tekstach podział na akapity jest niewystarczający.
 Zasadnicza segmentyzacja tekstu – podział na rozdziały
 W obszernych publikacjach tworzy się hierarchiczną strukturę złożoną z takich
segmentów, jak części, rozdziały, podrozdziały i paragrafy
 Ponadakapitowe jednostki kompozycyjne tekstu powinno się opatrywać własnymi,
wyróżnionymi graficznie tytułami, wzmacnianymi dodatkowo przez formalne
nazwy określonych segmentów, użycie do składu różnych czcionek (odmiany i
kroju) lub hierarchiczne użycie kombinacji liczb i liter.
 Stronica rozdziałowa z tzw. opustem i wyróżnionym graficznie tytułem oraz
stronica końcowa (szpicowa) wskazują czytelnikowi początek i koniec określonej
całości treściowej.
Sposób podziału tekstu
 Podziały jedno-, dwu-, trój- i czterostopniowe tekstu publikacji oraz podział
wielorzędowy, zwany dziesiętnym (1.,1.1,1.2,1.3,1.1.1.,1.1.2.etc.)
 W podziałach 1-, 2-, 3-, i 4-stopniowych do podkreślenia nadrzędności i
podrzędności poszczególnych partii tekstu używa się cyfr rzymskich, arabskich
oraz wielkich i małych liter
 Zaleca się stosowanie następującej kolejności oznaczeń
1. Partie tekstu pierwszego stopnia cyfrą rzymską: I. Geografia Azji
2. − − drugiego stopnia wielką literą: A. Geografia Chin
3. − − trzeciego stopnia cyfrą arabską: 1. Ukształtowanie powierzchni
4. − − czwartego stopnia małą literą: a. Rzeźba terenu
 Jeśli podział tekstu jest mniej niż 4-stopniowy, można stosować dowolne wybrane
oznaczenia spośród ww., należy jednak zachować podaną hierarchię oznaczeń
(ergo dopuszczalny jest następujący podział:


I. Broń strzelecka:
 1. Pistolety
 2. Rewolwery
 3. Karabiny
II. Artyleria
 1. Lekka
 2. Średnia
 3. Ciężka
ale niewłaściwy będzie poniższy:

o
o
a) Broń strzelecka:
 I. Pistolety
 II. Rewolwery
 III. Karabiny
b) Artyleria:
 I. Lekka
 II. Średnia
 III. Ciężka

Nie można stosować jednakowych oznaczeń dla różnych stopni podziału tekstu,
e.g. cyfr rzymskich do oznaczania części i rozdziałów:

I. Broń palna
 I. Pistolety
 II. Rewolwery
 III. Karabiny
II. Artyleria
 I. Lekka
 II. Średnia
 III. Ciężka

Tytuły wewnętrzne publikacji książkowych


Tytuły części publikacji należy składać na oddzielnych kolumnach, tzw.
wewnętrznych kartach (stronach) tytułowych. Karty takie mogą zawierać, poza
tytułem danej części także tytuły rozdziałów wchodzących w skład danej części.

(…)

…,
niepowiązanym składniowo ze zdaniem wprowadzającym. Jego samodzielność
składniową podkreślają środki pozagramatyczne, jak cudzysłów lub inny krój
pisma. W składni mowy zależnej cytat jest powiązany składniowo z tekstem
odautorskim, staje się jego częścią, a tylko cudzysłów lub krój pisma sygnalizują,
że to słowa przytoczone.
Wyróżnienie typograficzne cytatów:
 Krótkie cytaty można składać w tekście…

 W wyliczeniach jednozdaniowych poszczególne punkty nie tworzą samodzielnych
zdań i dlatego zaczynamy je małą literą, a zamykamy przecinkiem, lub –
zwłaszcza, gdy punki same zawierają przecinki – średnikiem. Całość wyliczenia
zamyka kropka.
 Znaki interpunkcyjne można pominąć tylko przy wyliczeniach składanych w
osobnych wierszach i oznaczanych punktorami.
 Jeśli poszczególne punkty wyliczenia mają formę…
… naukowych, popularnonaukowych, dydaktycznych, fachowych
etc. służą do poparcia lub ilustracji jakiegoś twierdzenia
Przykłady w postaci kilku wyrazów, wyrażeń lub krótkich zdań składa się w ciągu
i zazwyczaj wyróżnia kursywą, ewentualnie w uzasadnionych przypadkach
odmiennym krojem pisma.
Większą liczbę przykładów w postaci zdań lub akapitów należy zasadniczo
wydzielać z tekstu głównego i składać w osobnych…
… w cytatach nie mogą zmieniać sensu wypowiedzi
oryginalnej!
Załączniki
Załącznik 1 – cytaty z poezji
a) skład od brzegu kolumny
„Do boju o Polskę z imieniem jej mrąc
Szły masy ludowe hartowne
Ze znoju naszego obszarnik i ksiądz
Z tej Polski nam wznieśli katownię
Rodzime pijawki obsiadły nas garścią
Dym złudzeń nam z oczu opadł
Na bruku krakowskim pod krwią robociarską
Zakwitł nasz polski Listopad […]”
b…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz