Makroekonomia-pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia-pytania - strona 1 Makroekonomia-pytania - strona 2

Fragment notatki:

Co to jest krótki czas i długi czas w teorii ekonomii?
Czas krótki - niezmienność pewnych czynników; równowaga, bądź nierównowaga w danej chwili;
Czas długi - wszystkie czynniki są zmienne i mogą ulec nawet radykalnej zmianie;
Na czym polega efekt dochodowy i efekt substytucyjny zmian cen?
Efekt dochodowy - wpływ zmiany ceny na wielkość zapotrzebowania, wynikający z tego, że nabywca na skutek zmiany ceny staje się zamożniejszy lub biedniejszy - zmiana ceny ceteris paribus powoduje, że możemy kupić mniej lub więcej; wielkość efektu dochodowego zależy od tego, jaka część dochodu jest wydawana na dane dobro;
Efekt substytucyjny - wpływ zmiany ceny na wielkość zapotrzebowania, wynikający z tego, że nabywca przenosi swoje zakupy na dobra alternatywne (substytucyjne); wielkość efektu substytucyjnego zależy od ilości i „bliskości” (jak dobrze zastępują one dane dobra) dóbr substytucyjnych.
Jakie są podstawowe determinanty popytu?
(1) Efekt dochodowy,
(2) Efekt substytucyjny,
(3) Gusty, (4) Ilość i ceny dóbr substytucyjnych (konkurencyjnych), (5) Ilość i ceny dóbr komplementarnych (takich, które stanowią uzupełnienie danego dobra, np. drukarka i toner), (6) Przewidywane zmiany cen, (7) Podział dochodu (wzrost rozpiętości dochodu między różnymi grupami społecznymi), (8) Dochód (dobra zwykłe - takie, których konsumpcja podąża wraz z dochodem; dobra niższego rzędu - ich konsumpcja obniża się wraz ze wzrostem dochodu).
Jakie są najważniejsze determinanty podaży?
(1) Po przekroczeniu pewnego poziomu produkcji szybko rosną koszty wytwarzania (producent chce pokryć koszty);
(2) Im wyższa cena danego dobra, tym większej ilości producentów opłaca się produkcja;
(3) Jeśli cena dobra utrzymuje się na wysokim poziomie, to produkcję podejmą nowe przedsiębiorstwa;
(4) Koszty produkcji (im wyższe, tym niższy zysk);
(1) Zmiany cen czynników produkcji - często niezależne od przedsiębiorców, bo spowodowane ingerencją rządu;
(2) Zmiany technologii - z reguły obniżają koszty;
(3) Zmiany organizacyjne - np. restrukturyzacja;
(4) Polityka rządu - gł. polityka fiskalna;
(5) Opłacalność produktów alternatywnych;
(6) Opłacalność dóbr o współzależnej podaży (np. ropa naftowa i benzyna);
(7) Wypadki losowe i inne nieprzewidywalne zdarzenia;
(8) Cele producentów;
(9) Przewidywane zmiany cen
Co to jest elastyczność cenowa popytu? Kiedy popyt jest elastyczny, kiedy neutralny, a kiedy nieelastyczny? ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz