Popyt-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Popyt-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Popyt:
Popyt - ilość danego dobra jaką nabywcy są w stanie nabyć po określonej cenie i w określonym czasie.
Popyt efektywny - popyt, przy którym chęć nabycia towaru jest poparta możliwościami dochodowymi nabywcy
Popyt potencjalny - popyt, przy którym chęć nabycia towaru nie jest poparta możliwościami dochodowymi nabywcy
Podział popytu w zależności od motywacji nabywców:
funkcjonalny - wynika z cech jakościowych danego dobra
niefunkcjonalny - wynika z oddziaływania efektów zewnętrznych
owczego pędu - efekt związany z modą - jedni nabywcy kupują dane dobro ponieważ tak samo robią inni nabywcy.
snobizmu - wzrost ceny danego dobra powoduje zwiększony popyt na niego wśród nabywców o dużych dochodach, którzy upatrują w zakupie dóbr luksusowych źródła dowartościowania
veblenowski - spadek ceny dóbr luksusowych może spowodować spadek popytu na te dobra wśród nabywców o dużych dochodach, którzy przestają traktować takie dobra jako dobra luksusowe.
spekulacyjny - wiąże się z oczekiwaniami co do kształtowania się cen
Czynniki wpływające na popyt:
cenowe
pozacenowe
wysokość dochodu realnego
poziom cen dóbr substytucyjnych i komplementarnych zmiany preferencji nabywców: moda, zwyczaje, gusta
zmiany struktury wiekowej i ilościowej populacji
oczekiwane zmiany sytuacji rynkowej - zmiany cen i dochodów
stopa procentowa
Zależność między popytem a ceną - zależność odwrotna - wzrost ceny powoduje spadek popytu. Popyt jest funkcją ceny:
Przesunięcie krzywej popytu - występuje wtedy, gdy zmieniają się pozacenowe determinanty popytu powodujące podniesienie lub obniżenie krzywej popytu.
cena
popyt
Q
P
Q1 Q2 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz