Mikroekonomia - Opracowanie tez na egzamin zestaw 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - Opracowanie tez na egzamin zestaw 5 - strona 1 Mikroekonomia - Opracowanie tez na egzamin zestaw 5 - strona 2 Mikroekonomia - Opracowanie tez na egzamin zestaw 5 - strona 3

Fragment notatki:

Dyskryminacja cenowa i różnicowanie cen
Dyskryminacja cenowa - praktyka różnicowania ceny za jednostkę zasadniczo tego samego dobra. Stosowana jest w celu zmaksymalizowania zysku przez dopasowanie cennika do krzywych popytu nabywców, przejmując jak największą część nadwyżki konsumenta przez oferenta.
Różnicowanie ceny produktu - strategia różnicowania cen polega na pobieraniu różnych opłat przy sprzedaży tego samego towaru różnym konsumentom i/lub w różnych miejscach i czasie.
Wśród czynników pozwalające na-różnicowanie cen można wymienić:
- położenie geograficzne - czas - funkcjonalna rola klienta
- indywidualne cechy kupującego
Pozacenowe czynniki wpływające na popyt:
- jakość, gusta i preferencje
- moda i reklama
- sezon
- dochód
- liczba ludności
- dobra substytucyjne i komplementarne
- przewidywania cenowe
Prawo Engla
Prawo Engla - prawo ekonomiczne formułujące zależność pomiędzy wzrostem dochodów gospodarstw domowych (lub społeczeństw) a zmianami udziału w nich wydatków na żywność. Stwierdza ono, że w średnio zamożnych gospodarstwach domowych wraz ze wzrostem dochodów udział wydatków na żywność maleje.
Oznacza to więc, że z przyrostu dochodu na żywność wydaje się mniej niż na zakup innych dóbr i usług oraz na oszczędności, zatem wydatki na żywność rosną wolniej niż pozostałe wydatki i oszczędności łącznie. Prawo Engla nie odnosi się do gospodarstw domowych biednych i bogatych.
I Prawo Engla głosi, iż wraz ze wzrostem dochodów rośnie konsumpcja artykułów żywnościowych i nie żywnościowych, jednakże tępo przyrostu spożycia tych pierwszych jest słabsze aniżeli tępo spożycia artykułów nieżywnościowych. W efekcie w wyniku wzrostu dochodów udział procentowy wydatków na żywność w wydatkach ogółem maleje. Wzrost dochodów powoduje zwiększenie procentowego udziału wydatków na dobra luksusowe (rekreacji, nauka, dobra trwałe). II Prawo Engla- zgodnie z nim wydatki na dobra luksusowe lub oszczędności pojawiają się tylko przy wysokim dochodzie, przekraczającym zaspokojenie potrzeb podstawowych.
Krzywa popytu i podaży
Krzywa popytu - jedna z podstawowych krzywych, używanych w mikroekonomii, pokazująca ilość dobra, które konsumenci będą chcieli i mogli nabyć przy różnych cenach rynkowych i przy zachowaniu zasady ceteris paribus. Krzywa popytu przesuwa się w przypadku zmian środowiska, które zwiększają lub zmniejszają popyt na dany artykuł.
Krzywa podaży - jedna z podstawowych krzywych, używanych w mikroekonomii, pokazująca dla danego dobra ile jego jednostek są skłonni wyprodukować producenci przy danej cenie. Krzywa podaży przesuwa się w przypadku zmian środowiska, które zwiększają lub zmniejszają podaż danego artykułu.


(…)

… w mikroekonomii, pokazująca dla danego dobra ile jego jednostek są skłonni wyprodukować producenci przy danej cenie. Krzywa podaży przesuwa się w przypadku zmian środowiska, które zwiększają lub zmniejszają podaż danego artykułu.
Ścieżka ekspansji produkcji
Ścieżka ekspansji produkcji - krzywa składająca się z punktów styczności między równoległymi liniami jednakowego kosztu oraz odpowiednimi izokwantami
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz