Współczynnik krzyżowej elastyczności cenowej popytu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczynnik krzyżowej elastyczności cenowej popytu - strona 1

Fragment notatki:

Popyt na określone dobro jest także uzależniony od ceny innych dóbr; stopień reakcji popytu na dane dobro na zmiany cen innych dóbr wyraża WSPÓŁCZYNNIK KRZYŻOWEJ (mieszanej)ELAST.CENOWEJ POPYTU
EDX(PY)=
delta dx/dx- procentowa zmiana popytu na dobro x
delta py/py-procentowa zmiana ceny na dobro y
Elastyczność krzyżowa(mieszana) to relacja procentowej zmiany popytu na dobro x do procentowej zmiany ceny dobra y. elast.ta charakteryzuje dobra substytucyjne oraz komplementarne.
Dodatnia elast.mieszana oznacza na ogół że rozpatrywane dobra są substytutami; natomiast ujemna że dane dobra są wzajemnie komplementarne.
Miernikiem reakcji popytu na zmianę dochodów jest WSPÓŁCZYNNIK DOCHODOWEJ ELAST.POPYTU.
ED(I)=
DELTA D/D-wzgl.zmiana popytu(%-owa)
delta i/i wzgl.zmiana dochodu(%-owa)
Elast.dochodowa popytu to relacja względnej zmiany rozmiarów popytu na dane dobro do względnej zmiany dochodu(realnego dzięki założeniu stałości cen dobra oraz dóbr komplement. i subst.)
Elast.dochodowa popytu mieży poziome przesunięcia funkcji popytu pod wpływem zmiany wysokości dochodu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz