Podstawowe tendencje rozwoju firm w ostatnich latach-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe tendencje rozwoju firm w ostatnich latach-opracowanie - strona 1 Podstawowe tendencje rozwoju firm w ostatnich latach-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Omów podstawowe tendencje rozwoju firm w ostatnich latach.
Kolejno: (1) „małe jest piękne” (małe firmy są bardziej efektywne i kreatywne; mniejsze ryzyko); (2) „mergerowanie” (fuzje, łączenie małych firm w wielkie korporacje); (3) „dywersyfikacja” (różnicowanie produktów i usług w obrębie korporacji, by zmniejszyć ryzyko); (4) „holdingi” (spółka matka + całkowicie zależne spółki córki);
Co to jest funkcja produkcji?
Funkcja produkcji określa relacje między wielkością produkcji a liczbą zaangażowanych czynników produkcji. Produkcja jest funkcją pracy, kapitału i zasobów naturalnych. [Produktywność - wielkość produkcji z danego czynnika w jednostce czasu - np. ile produktów rocznie przypada rocznie na jednego zatrudnionego.]
Jak przebiega typowa funkcja produkcji? Omów podstawowe trzy fazy.
Cały czas zwiększamy nakład czynnika produkcji
Faza I - rośnie Pc, Pp; Pk rośnie dopóki nie zacznie działać prawo malejących przychodów, wtedy (a) Pk max., potem spada;
(b) Między fazą I a fazą II osiągamy maksymalną produktywność, tzn. Pp max., a Pk = Pp;
Faza II - Pc rośnie, Pp spada, Pk spada, ale pozostaje dodatni;
(L') Między fazę II a fazę III Pc max, Pk = 0;
Faza III - Pc spada, Pp spada, Pk spada i jest mniejszy od zera
Pc „cały czas” więc rośnie, ale w różnym tempie;
Pk rośnie szybciej niż Pp, potem spada i przecina Pp w jej punkcie max;
Istnieje obszar całkiem racjonalnego wyboru między maksymalną produktywnością (Pp) a maksymalnym produktem;
Co to jest izokwanta? Jakie skutki wywołuje przemieszczanie się izokwant, a jakie przesuwanie się po izokwancie?
Izokwanta to zbiór wszystkich technicznie wydajnych kombinacji czynników produkcji, które pozwalają wytworzyć określoną ilość danego produktu. [czyli przy różnym zaangażowaniu kapitału i pracy osiągamy ten sam produkt]
Przemieszczanie się izokwant będzie oznaczało wzrost rozmiarów produkcji bez zmiany technologii.
Przemieszczanie się po izokwancie oznacza techniczną substytucję - zastąpienie pewnej ilości jednego czynnika produkcji pewną ilością drugiego czynnika produkcji.
W jaki stanie znajduje się przedsiębiorstwo, kiedy izokwanta i izokoszta są styczne?
Gdy izokwanta i izokoszta są styczne, przedsiębiorstwo jest w równowadze. Wtedy mamy optymalną kombinację czynników wytwórczych, dostępnych przy danych ograniczeniach finansowych i umożliwiającą wytworzenie maksymalnej produkcji.
Co to są koszty alternatywne? Podaj przykład.
Koszty alternatywne to koszty utraconych możliwości (straconych okazji), wynikające z utraty możliwości wykorzystania zasobów (pracy i kapitału) na inne cele. To nie są koszty księgowe (konwencjonalne - wynikające z przepisów prawa), lecz raczej koszty ekonomiczne. W skład kosztów alternatywnych związanych z daną decyzją wchodzi wszystko to, z czego musimy zrezygnować podejmując tą właśnie, a nie inną, alternatywną decyzję.


(…)

… całkowite a co to są koszty krańcowe?
Przeciętne koszty całkowite to jednostkowe nakłady poniesione na wytworzenie jednostki produktu: Kp = Kc/Q (koszty całkowite przez wielkość produkcji);
Koszty krańcowe (marginalne) to koszty wyprodukowania dodatkowej jednostki produktu: Kk = ΔKc/ΔQ (zmiana kosztu całkowitego przez zmianę wielkości produkcji);

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz