Uniwersytet Warszawski - strona 525

"Krótka rozprawa" Mikołaja Reja - problematyka utworu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1092

Krótka rozprawa...” Mikołaja Reja - problematyka utworu Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem ukazała się w roku 1543, podpisana nie nazwiskiem autora, ale pseudonimem Ambroży Korczbok Rożek. Rej w tym utworze wyraża ...

"Kronika polska" Galla Anonima - księga dziesiąta

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Księga dziesiąta KOMETA NA NIEBIE ŚWIECI PRZEZ PIĘĆ NOCY [1378] Dnia dwudziestego dziewiątego miesiąca września ukazała się na niebie między Baranem i Bykiem gwiazda ogoniasta, kometą zwana, która od zachodu ku wschodowi w okolicę Niedźwiedzicy Większej bieg i miotłę zwracając, szybko się posuwał...

Młodość Jana Kochanowskiego i podróże zagraniczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1505

Młodość Jana Kochanowskiego i jego podróże zagraniczne. ok. 1530 - narodziny Jana Kochanowskiego (data ustalana na podstawie nagrobka). Urodzony w Sycynie , w ziemi radomskiej. Syn Piotra Kochanowskiego herbu Korwin , zamożnego właściciela ziemsk...

Motywy biblijne i mitologiczne w Trenach Jana Kochanowskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3759

Motywy biblijne i mitologiczne w „Trenach” Jana Kochanowskiego Motywy biblijne: Czyś ty nad wszystki nieba wysoko wniesiona      I tam w liczbę aniołków małych policzona? Czyliś do raju wzięta? (tren X) nad wszystki nieba - czyli do najwyższego nieba: Kochanowski odwołuje się tu do ówczesnych w...

Autor "Kroniki" i czas jej powstania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 427

AUTOR KRONIKI I CZAS JEJ POWSTANIA - imię autora: ze względu na brak wiarygodnych informacji na temat imienia autora Kronik umownie zwany jest on Gallem Anonimem. - cudzoziemiec - benedyktyn: najwięcej informacji o autorze, można zaczerpnąć ...

"Odprawa posłów greckich" jako dramat renesansowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1127

Odprawa poslów greckich jako dramat renesansowy „Odprawa posłów greckich" jest wzorowana na klasycznym dramacie greckim. Jednakże różni się od swego pierwowzoru konstrukcją głównego bohatera. Porównując dramat Kochanowskiego z...

Ogólna charakterystyka dziejopisarstwa średniowiecznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197

Ogólna charakterystyka dziejopisarstwa średniowiecznego. ( na pod. Średniowiecza Michałowskiej) W historii europejskiego dziejopisarstwa wieków średnich wyróżnia się zazwyczaj dwa okresy . Pierwszy rozpoczyna się ok. VI i w przybliżeniu odpowiada epoce wczesnego średniowiecza; drugi- w stuleciach X...

Pieśni religijne - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1946

7. Pieśni religijne polskiego średniowiecza. - najstarszy śpiew ludu w zachodniej Słowiańszczyźnie, odnotowany w najdawniejszych kronikach, to Kyrie eleison . Wg czeskiego kronikarza Kosmasa lud czeski śpiewał w Czechach w 973 r. Kyrie eleison jako krlesu. Prawdopodobnie czeskie krlesu przeniknęło ...

Poczet królów Polski

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1085

Mieszko I (ok. 922-992) Pierwszy historycznie udokumentowany władca Polski z dynastii Piastów. Zjednoczył kilka plemion zachodniej Słowiańszczyzny pod swoją władzą książęcą. W celu umocnienia tworzonej państwowości przyjął w 966 r. chrzest. Przez ten akt państwo Mieszka weszło w ówczesny europejski...