Uniwersytet Warszawski - strona 526

Poezja świecka w polskim średniowieczu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 812

Poezja świecka w polskim średniowieczu. I. Wiek XIII - pierwsze ślady wpływu literatury „stanowej” na łacińską twórczość w Polsce: poemat pt. Antipocras Mikołaja Polaka - próba satyrycznego nakreślenia przywar stanu lekarskiego Antigameratus Frowinusa - satyryczny obraz wielu „stanów” (po 1320r.)...

Polska poezja średniowieczna w wieku XIV i XV

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1029

Polska poezja średniowieczna w wieku XIV i XV. - wykonawcami zostawali przeważnie duchowni, którzy wyprzęgali ją w służbę wiary i obrzędów kościelnych - znaczną część, mianowicie lirykę religijną bądź parareligijną przyswojono z łacińskiego bądź c...

Polska proza średniowieczna w wieku XIV i XIV

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1141

Polska proza średniowieczna w wieku XIV i XIV. (z małym dodatkiem XVIw. ;)) Na podstawie podręcznika T. Michałowskiej „Średniowiecze” Biblia królowej Zofii - Biblia szaroszpatacka Ukończenie pracy nad zleconym przez 4 żonę Władysława Jagiełły tłumaczeniem na język polski Biblii nastąpiło w 1455r . ...

Polskie przekłady i parafrazy Księgi Psalmów

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1631

Polskie przekłady i parafrazy „Księgi Psalmów". Wg badaczy, pierwszy przekład Księgi Psalmów pojawił się w XIII wieku, a późniejsze Psałterze w języku narodowym były już tylko jego kolejnymi redakcjami. Psałterz św. Kingi pierwszy, domyślny przekład miał powstać w otoczeniu byłej małżonki Bo...

Problematyka "Pieśni" Jana Kochanowskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2128

Problematyka ,,Pieśni” J. Kochanowskiego Różnorodność tematyczna ,,Pieśni”: utwory o charakterze religijnym Utworów o charakterze religijnym : hymnu ,,Czego chcesz od nas, Panie”; ,,Kolędy” i ,,Pieśni o potopie” nie włączył Kochanowski do żadnego ze swych zbiorów. Już w wieku XIV uznawano je za pi...

Problematyka "Fraszek" Jana Kochanowskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3437

Problematyka „Fraszek” Jana Kochanowskiego Fraszki pisał Kochanowski, podobnie jak pieśni, przez całe życie i przed śmiercią przygotował je do druku. Wyszły w Krakowie w 1584 r. w Drukarni Łazarzowej. Nazwę „fraszka” wprowadził do literatury polsk...

Renesansowe przekłady i parafrazy biblijne - kalendarium

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1435

Renesansowe przekłady i parafrazy biblijne - 1561 r.- Biblia Jana Leopolity - Jan Nicz, obóz katolicki, tłumaczona z Wulgaty. - 1563 r.- Biblia pińczowska albo brzeska- Piotr Statorius, Jakub L...

Rocznik i dokument - definicja i historia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1106

Rocznik ( annus - rok) jest ciągiem zapisek z datami rocznymi, układanymi w celu utrwalenia/przekazania informacji o ważnych wydarzeniach. Sporządzane na bieżąco bądź kopiując zapiski z przeszłości. Spisywany przez jedną bądź parę kolejnych osób. - Pierws zy polski rocznik prowadzony w końcach X w....

Federalista- ćwiczneia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490

F e d e r a l i s t a J. Baszkiewicz F. Ryszka Historia doktryn politycznych i prawnych.., S.Filipowicz Cud w epoce Rozumu., źródła (James Madison, Thomas Paine, Federalista). Filozofowie Oświecenia chętnie idealizowali zarówno „dobrych dzi­kusów", żyjących w lasach i preriach Nowego Świata, ...

Faszystowska krytyka zastanego świata

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

Faszystowska krytyka zastanego świata Doktryny prawno-polityczne, które torowały drogę faszyzmowi, a także te, które stały się próbą racjonalizacji faszystowskiego bezprawia wywodziły się przeważnie z przesłanek socjologicznych .Zaczynało się w każdym razie od kwestionowania podstawowej formuły poz...