Uniwersytet Warszawski - strona 52

Wiek X, XI i XII - historia filozofii średniowiecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518

Wiek X, XI i XII Anzelm z Canterbury Rozum i wiara Według Anzelma, chrześcijanie mają do dyspozycji dwa źródła wiedzy - rozum i wiarę. Anzelm sprzeciwia się dialektykom i twierdzi, że najpierw należy utwierdzić się w wierze, odrzucając w konsekwencji podporządkowanie Pisma Świętego dialektyce. Wiar...

William Ockham - wiadomości

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

William Ockham ( ok. 1300 - ok. 1350 ) był przedstawicielem oksfordzkiego nurtu krytycyzmu średniowiecznego - sprzeciwu wobec scholastyki nominalizm sceptycyzm intuicyjno empiryczny program badań stanowisko antysystematyczne - zajmował...

Wolfgang Leibniz w historii filozofii

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 511

Wolfgang Leibniz ( 1 646 - 1 716 ) filozof niemiecki, autor „Monadologii” źródłem inspiracji dla Leibniza byli Kartezjusz, Spinoza i Locke próba zjednoczenia przeciwstawnych wątków i prz...

Wolfgang Leibniz - świat i rzeczywistość

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 553

Wolfgang Leibniz (1646 - 1716) filozof niemiecki, autor „Monadologii” źródłem inspiracji dla Leibniza byli Kartezjusz, Spinoza i Locke próba zjednoczenia przeciwstawnych wątków i przewart...

Wprowadzenie do filozofii epoki hellenistycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Wprowadzenie do filozofii epoki hellenistycznej Duchowe konsekwencje rewolucji dokonanej przez Aleksandra Wielkiego Wyprawa Aleksandra Wielkiego i podbój Wschodu wywołały rewolucję o ogromnym znaczeniu nie tylko z uwagi na konsekwencj...

Wyklady filozofia współczesna

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1015

Filozofia współczesna od Comte'a do Putnama WPROWADZENIE POZYTYWIZM, PRAGMATYZM I KIERUNKI ZBLIŻONE: PIERWSZY POZYTYWIZM AUGUST COMTE (1798- 1857) 3 CLODE BERNARD (1813- 1878) 9 HIPOLIT TAINE (1828- 1893) 9 ERNEST RENAN (1823- 1892) 11 DRUGI P OZYTYWIZM ERNEST MACH (1838-1916) 12 RICHARD AVENARIUS ...

Augustyn - „Wyznania” (X 6-22, XI, XII, XIII)

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 707

Augustyn - „Wyznania” (X 6-22, XI, XII, XIII) księga X (6-22) Od rozdziału szóstego w X księdze „Wyznań” powraca pytanie z „Solilokwiów” - kim jest Bóg i w jaki sposób może człowiek do Niego dotrzeć. Podobnie jak w „Solilokwiach” punktem wyjścia dla tych rozważań staje się człowiek, złożony z ciała...

Złoty wiek scholastyki - szkoła franciszkańska

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

Złoty wiek scholastyki Szkoła franciszkańska Aleksander z Hales Aleksander urodził się w Hales, w Anglii, w roku 1185. Studiował w Paryżu, z wydziału sztuk przeniósł się na wydział teologii. W wieku około pięćdziesięciu lat wstąpił do zakonu franciszkanów, co dało początek franciszkańskiej szkole t...

Sekstus Empiryk - „Zarysy pirrońskie”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 672

Sekstus Empiryk - „Zarysy pirrońskie” 1. Sekstus Empiryk i przeformułowanie sceptycyzmu W przeciwieństwie do swoich poprzedników, Sekstus sformułował swój fenomenizm w kategoriach dualistycznych - wyróżniał zjawiska jako doznania zmysłowe ...

Zderzenie kultury pisma i kultury przekazywania ustnego oraz różne spo...

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Zderzenie kultury pisma i kultury przekazywania ustnego oraz różne sposoby komunikowania filozoficznego u Platona Platońska próba wypośrodkowania między pismem a przekazem ustnym; strukturalny związek pisma z tym, co niepisane Myśl platońska stanowi najwyższy szczyt, na jaki wspięła się