Uniwersytet Warszawski - strona 51

Historia filozofii - stoicy

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

Stoicy historia szkoły filozoficznej: stara szkoła wytworzenie i rozwinięcie systemu stoickiego główni przedstawiciele: Zenon z Kition, Chryzyp średnia szkoła zapewniła tej szkole dojście do Rzymu złagodziła etyczny rygoryzm starej szko...

Szkoła jońska - atomizm, stoicyzm, epikureizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1295

SZKOŁA JOŃSKA   - szkoła filozoficzna funkcjonująca ok. VI w. p.n.e. w Jonii, do której należeli m.in. → Tales z Miletu, → Anaksymander i → Anaksymenes, próbujący objaśniać funkcjonowanie przyrody w jej własnych kategoriach, bez odwołań do mitologii, stąd posługiwanie się takimi pojęciami, jak woda...

Teologia i nauka - A. Wielki, R. Bacon

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Teologia i nauka Albert Wielki Albert urodził się w Lauingen w 1206 roku. Studiował filozofię w Padwie, wstąpił do zakonu dominikanów. Nauczał w Kolonii i na Uniwersytecie Paryskim, gdzie jego uczniem był przez kilka lat Tomasz z Akwinu. Prz...

Teologowie początku XIII wieku

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Teologowie początku XIII wieku Oskarżenie skierowane przez papieża Grzegorza IX pod adresem teologów paryskich i nakaz nauczania teologii wolnej od wiedzy doczesnej oraz domieszki wymysłów filozofów były praktycznie niewykonalne. Wielu zdawało...

Tertulian - jego poglądy, omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 567

Tertulian ( 160 - 220 ) był jednym z głównych przedstawicieli rzymskiego nurtu opowiadającego się za całkowitym odrzuceniem dorobku kultury helleńskiej był prawnikiem, przyjął chrześcijaństwo, by porzucić je potem na rzecz sekty montanistów - ruchu ascetycznego i mistycznego, wyrosłego na fali kry...

Thomas Hobbes - ogólne poglądy filozoficzne

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1162

Thomas Hobbes (1588-1679) 1. OGÓLNE POGLĄDY FILOZOFICZNE cel i natura filozofii Hobbes podkreślał praktyczny wymiar filozofii. Użyteczna jest nie tylko filozofia naturalna, ale także moralna i polityczna. W nauce i polityce wiedza jest „gwoli mocy”, co nie znaczy, że wszelka wiedza jest wiedzą filo...

Platon - „Timaios” - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Platon - „Timaios” I, 17A-19B - Sokrates nawiązuje do rozmowy, która została opisana w dialogu „Państwo” i streszcza niektóre jej fragmenty - te tylko, które dotyczyły ustroju państwa idealnego. II, 19B-20D - Sokrates stworzył w poprzedniej rozmowie wizję idealnego państwa; prosi teraz obecnych: T...

Tomasz z Akwinu - „Traktat o Bogu”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

Tomasz z Akwinu - „Traktat o Bogu” (kwestie: 1, 2, 5) Kwestia 1 - O wiedzy świętej, jaka jest i jaki jest jej zakres Całą pierwszą kwestię poświęca Tomasz charakterystyce i omówieniu zadań teologii . W artykule pierwszym stwierdza, że jest konieczne, by teologia istniała poza dyscyplinami filozofi...

Tomasz z Akwinu - „Traktat o człowieku” (kwestie: 75, 76)

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1078

Tomasz z Akwinu - „Traktat o człowieku” (kwestie: 75, 76) Kwestia 75 - O człowieku złożonym z substancji duchowej i cielesnej - i to najpierw o istocie jego duszy W pierwszym artykule Tomasz udowadnia, że dusza nie jest ciałem . Dusza jest naczelną zasadą życia każdej żyjącej istoty. Jako taka nie ...

Giambattista Vico - “Nauka nowa” - la scienza nuova

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 973

Giambattista Vico - “Nauka nowa” rola Opatrzności i człowieka w kształtowaniu historii Głównym zamiarem Vica w „Nauce Nowej” było ustalenie stosunku, jaki zachodzi pomiędzy „historią świętą” a „historią świecką”. Autor uważał, że dla myś...