William Ockham - wiadomości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
William Ockham - wiadomości - strona 1

Fragment notatki:

William Ockham ( ok. 1300 - ok. 1350 ) był przedstawicielem oksfordzkiego nurtu krytycyzmu średniowiecznego - sprzeciwu wobec scholastyki
nominalizm
sceptycyzm
intuicyjno empiryczny program badań
stanowisko
antysystematyczne - zajmował się krytyką wiedzy, nie tworzył systemu
antydogmatyczne - ogromna część tradycyjnej wiedzy jest pozbawiana niezawodnych podstaw
antyracjonalistyczne - wiedzę zdobywamy nie rozumem, a intuicją
antyrelistyczne - pojęciom ogólnym rozumu nie odpowiada realny byt - są to tylko wytwory myśli i mowy
poglądy na byt
indywidualizm - wszelki byt jest jednostkowy i konkretny
woluntaryzm - własności bytu są niezależne od woli bożej
brzytwa Ockhama
ekonomia myślenia - możliwie najprostsze wyjaśnianie zjawisk i bytów
minimalizm - ograniczyć zakres nauki, byleby osiągnąć byty niezawodne
sceptycyzm
dysocjacja wiary i wiedzy
teologia nie jest nauką
jej rozumowania są pozorne, bo mogą dowieść sprzecznych rzeczy
twierdzenia religijne nie są rzeczą wiedzy, ale wiary
istnienia duszy nie da się udowodnić
to, co moralne, jest wynikiem decyzji Boga
wszechmocny Bóg może wywołać intuicję przedmiotu nawet wtedy, gdy go nie ma
konceptualizm psychologiczny i teoria uniwersaliów
uniwersalia, czyli pojęcia ogóle, istnieją wyłącznie jako akty naszego umysłu, mają tzw. byt subiektywny
dwa rodzaje uniwersaliów
naturalne - pojęcia ogólne znajdujące się w umyśle
językowe - wyrazy mowy, które te pojęcia wyrażają
uniwersalia są psychicznym i językowym odbiciem bytu
logika terministyczna - wyłączenie logiki z analizy metafizycznej
intuicjonizm
prawdziwe poznanie bytu możliwe jest tylko przez intuicję
nie daje gotowych rozwiązań, pewną i konieczną wiedzę możemy zdobyć dopiero po analizie doznań intuicyjnych
świat jest potencjalnie nieskończony i nie jedyny we wszechświecie
potęga Boga jest nieograniczona
1
Historia filozofii - William Ockham


(…)


William Ockham (ok. 1300 - ok. 1350)
był przedstawicielem oksfordzkiego nurtu krytycyzmu średniowiecznego - sprzeciwu wobec scholastyki
nominalizm
sceptycyzm
intuicyjno empiryczny program badań
stanowisko
antysystematyczne - zajmował się krytyką wiedzy, nie tworzył systemu
antydogmatyczne - ogromna część tradycyjnej wiedzy jest pozbawiana niezawodnych podstaw
antyracjonalistyczne - wiedzę zdobywamy nie rozumem, a intuicją
antyrelistyczne - pojęciom ogólnym rozumu nie odpowiada realny byt - są to tylko wytwory myśli i mowy
poglądy na byt
indywidualizm - wszelki byt jest jednostkowy i konkretny
woluntaryzm - własności bytu są niezależne od woli bożej
„brzytwa Ockhama”
ekonomia myślenia - możliwie najprostsze wyjaśnianie zjawisk i bytów
minimalizm - ograniczyć zakres nauki, byleby osiągnąć…
… zdobywamy nie rozumem, a intuicją
antyrelistyczne - pojęciom ogólnym rozumu nie odpowiada realny byt - są to tylko wytwory myśli i mowy
poglądy na byt
indywidualizm - wszelki byt jest jednostkowy i konkretny
woluntaryzm - własności bytu są niezależne od woli bożej
brzytwa Ockhama”
ekonomia myślenia - możliwie najprostsze wyjaśnianie zjawisk i bytów
minimalizm - ograniczyć zakres nauki, byleby osiągnąć…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz