Wyklady filozofia współczesna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyklady filozofia współczesna - strona 1 Wyklady filozofia współczesna - strona 2 Wyklady filozofia współczesna - strona 3

Fragment notatki:

Filozofia współczesna od Comte'a do Putnama WPROWADZENIE POZYTYWIZM, PRAGMATYZM I KIERUNKI ZBLIŻONE: PIERWSZY POZYTYWIZM AUGUST COMTE (1798- 1857) 3 CLODE BERNARD (1813- 1878) 9 HIPOLIT TAINE (1828- 1893) 9 ERNEST RENAN (1823- 1892) 11 DRUGI P OZYTYWIZM ERNEST MACH (1838-1916) 12 RICHARD AVENARIUS (1843-1896) 13 UTYLITARYZM JEREMY BENTHAM (1748-1832) 13 JOHN STUART MILL (1806-1873) 14 EWOLUCJONIZM KAROL DARWIN (1809- 1882) 16 H. SPENCER (1820-1903) 17 PRAGMATYZM CHEARLES SANDERS PEIRCE (1839-1914) 18 WILLIAM JAMES (1842-1910) 21 JOHN DEWEY (1859-1952) 24 NEOPOZYTYWIZM: MORITZ SCHLICK (1882-1936) 25 UDOLF CARNAP (1891-1870) 26 ALFRED JULES AYER (1910-1989) FILOZOFIA ANALITYCZNA I KIERUNKI ZBLIŻONE: POCZĄTKI FILOZOFII ANALITYCZNEJ GOTTLOB FREGE (1848-1925) BERTRAND RUSSELL (1872-1970) FRANK RAMSEY (1903-1930) LUDWIG WITTGENSTEIN (1889-1951) GEORGE EDWARD MOORE (1873-1958) FILOZOFIA PROCESU A. WHITEHEAD CH. HARTSHORNE FILOZOFIA JĘZYKA POTOCZNEGO J. AUSTIN (1911-1960) G. RYLE P. STRAWSON. NEOPRAGMATYZM QUINE M. DUMMETT D. DAVIDSON R. RORTY H. PUTNAM 0. WPROWADZENIE: Filozofia współczesna- datowanie: -od 1830r. - „Kurs filozofii pozytywnej” Comte'a. -od 1831r. - śmierć Hegla. Modele filozofii współczesnej: 1.- skrajnie racjonalna; oparta na nauce (filozofia pozytywna i scjentystyczna); filozofia na wzór nauki (hermeneutyka, fenomenologia); relacje filozofii w stosunku do innych nauk jako problem filozofii; filozofia jako psychologia. 2.- Filozofia XX w.: XIX w.- filozofia zmienia się wraz z rewolucja naukowo- techniczną; zmiana systemów i relacji społecznych; brak właściwego klucza do interpretacji filozofii. XX w.- I wojna światowa- kryzys ludzkości, który zachwiał równowagę społeczną. - Egzystencjalizm- brak obiektywnego sensu ludzi, powinni oni tworzyc własny sens. - Husserl- "Kryzys nauk Europejskich"- transcendentalna filozofia. 3.II wojna światowa- filozofia powojenna: - historycy- refleksja przemian polityczntch.

(…)

… fenomenalistyczna. Fenomenalizm nie jest subiektywizmem- badamy to co jest nam dane (badanie faktów i zależności miedzy nimi). Struktura społeczeństwa przemysłowego- władza wykształconych inżynierów. KLASYFIKACJA NAUK: Kryteria: wzrastająca złożoność, konkretność oraz malejąca ogólność. 1. Matematyka- badanie ilości: ujmuje tylko liczbowe stosunki; skupia sie na wycinku rzeczywistości; najbardziej abstrakcyjne…
…- fizyki (Koło Wiedeńskie- fizykalizm). 6)Reguła falsyfikacji- kontrpróba; ma rozstrzygnąć metoda miedzy dwoma teoriami, które mogą być prawdziwe. Rola filozofii: - musi uzasadnić możliwość poznania naukowego w postaci reguły determinizmu. - filozofowie nie powinni ustalać reguł postępowania; zbyt apriori, reguły musza być skutkiem praktyki badawczej. - nie stawiać pytań bez możliwości znalezienia metody, ale (i tu był kantystą) pewnych pytań umysł ludzki stawiać nie przestanie. Te pytania trzeba neutralizować. - radykalnie oddzielenie filozofii od nauki. Filozofia to wiedza, nie nauka. [słusznie !!!] - może zdawać relacje z nauki (nie normatywizm!) HIPOLIT TAINE (1828- 1893): „O inteligencji”, „Filozofia Sztuki”, "Historia rewolucji francuskiej". Jego zdaniem filozofia jest możliwa na dwa sposoby: 1)Jako literatura…
… (interpretacja tego co otrzymujemy). Doświadczenie jest więc pewnego rodzaju interakcją ze środowiskiem. Między czym a czym ona zachodzi? Trudno oddzielić od siebie poszczególne doświadczenia, więc jest to interakcja totalna, całościowa. Doświadczenie angażuje całościowo sfery świadomości. Doświadczenie to całość, strumień świadomości, dlatego też filozofia jako system pojęć jest niemożliwa, nie da się opisać…
… o świecie jest nie możliwa; zadanie filozofii jest mówienie o innych zdaniach. Zdania są sensotwórcze: Tautologiami logicznymi: ale nie maja treści bez przedmiotu nie maja obiektu, do których by się odnosiły brak denotacji. Zdania empiryczne: aą uzasadnianlne w doświadczeniu zmysłowym. Nauka: Jeśli nauka ma być poznawaniem świata, musi być jednością, musi mieć podstawą w jedności. Jedność nauki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz