Uniwersytet Warszawski - strona 488

Władza ustawodawcza - Sejm i Senat

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1911

WYKŁAD 9 (6.01.2010) WŁADZA USTAWODAWCZA - Sejm i Senat w systemie politycznym RP Zasada trójpodziału władzy wg Monteskiusza: władza ustawodawcza władza wykonawcza władza sądownicza. Parlament ja ko instytucja przedstawicielska: realizuje władzę ustawodawczą; sprawuje rząd przedstawicielski, rep...

System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1239

System polityczny RP Wykład 1 - 07.10.2009 System - zespół wzajemnie sprzężonych elementów, spełniających określoną funkcję i traktowany jako wyodrębniony z otoczenia w konkretnym celu; sprzężenia (relacje) między elementami systemu tworzą jego strukturę - pojęcie systemu jest stosowane praktyczn...

Prawa i wolności obywatelskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 119
Wyświetleń: 882

Wykład 2 - 28.10.2009 Prawa i wolności obywatelskie -rodzaj praw podmiotowych przysługujących jednostce i upoważniających do domagania się od państwa podjęcia lub powstrzymania się od określonych działań. Podstawowe różnice między prawem a wolnością: - powstanie prawa obywatelskiego wiąże się z u...

Uprawnienia społeczeństwa w kreowaniu polityki

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 147
Wyświetleń: 630

Wykład 3 - 04.11.2009 Uprawnienia społeczeństwa w kreowaniu polityki -wybory i systemy wyborcze w III RP Cechy wyborów w systemie demokratycznym: Rywalizacyjność - o głosy tej samej grupy wyborców starają się co najmniej 2 podmioty Cykliczność - termin przeprowadzania wyborów jest określony prawe...

Wybory parlamentarne - czerwiec 1989

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1211

WYKŁAD 4 (18.11.2009) WYBORY PARLAMENTARNE - CZERWIEC 1989 07.04.1989 r.- uchwalenie ordynacji wyborczej 13.04.1989 r.- uchwalenie kalendarza wyborczego 04.06.1989 r.- pierwsza tura wyborów parlamentarnych 18.06.1989 r.- druga tura wyborów parlamentarnych Ordynacja wyborcza do Sejmu: W wyborach do...

Wybory prezydenckie 1990 r.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 154
Wyświetleń: 777

WYKŁAD 6 (2.12 .2009) Wybory prezydenckie 1990 r. „Wojna na górze": Terminem tym określano konflikt personalny między środowiskami skupionymi wokół Lecha Wałęsy i Tadeusza Mazowieckiego. Konflikt ten na przełomie roku 1989 i 1990 podzielił dawny obóz „Solidarności" na zwolenników Wałęsy i...

Demokracja bezpośrednia - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1043

WYKŁAD 7 (9.12 .2009) Demokracja bezpośrednia: TYPOLOGIA: Zgromadzenie mieszkańców - wszystkich pełnoletnich osób danej wspólnoty. Referenda - głosowanie ludności w określonej sprawie. Definicja prawna: „forma ustrojowa zapewniającą bezpośrednie decydowanie wyborców w drodze głosowania o różnych s...

Grupa nacisku - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1442

WYKŁAD 8 (16.12.2009) Gru pa nacisku (grupa interesu): zbiór podmiotów uwiadamiających sobie potrzebę wspólnego działania dla realizacji konkretnego interesu , przy użyciu metod uzależnionych od usytuowania grupy oraz od adresata nacisków i podmiotów nieuczestniczących bezpośrednio w sprawowaniu wł...

Władza sądownicza w świetle Konstytucji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 112
Wyświetleń: 644

WYKŁAD 12 (27 .01.2010) WŁADZA SĄDOWNICZA W systemie politycznym RP Władza sądownicza w świetle Konstytucji RP: sprawowana przez sądy i trybunały; instytucje sądowe wyznaczone do wymierzania sprawiedliwości to: Sąd Najwyższy sądy powszechne sądy administ racyjne sądy wojskowe. Zasady organizacji są...

System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1022

System polityczny RP Wykład 1 - 07.10.2009 System - zespół wzajemnie sprzężonych elementów, spełniających określoną funkcję i traktowany jako wyodrębniony z otoczenia w konkretnym celu; sprzężenia (relacje) między elementami systemu tworzą jego strukturę - pojęcie systemu jest stosowane praktyczn...