Uniwersytet Warszawski - strona 489

Wymiar lokalny i regionalny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

WYKŁAD 9 (20.01.2010) ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wymiar lokalny i regionalny Administracja publiczna - służbą społeczeństwu. • administracja ( łac. administrare - być pomocnym, administro - służyć, kierować) - to zorganizowana, działalność realizowana przy pomocy określonego aparatu i zmierzająca do o...

Bezokolicznik - tworzenie i przykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Janina Furgał
 • Język rosyjski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1736

Tworzenie bezokolicznika Bezokolicznik (инфинитив) to podstawowa forma czasownika, od której tworzy się inne formy czasownika. Bezokolicznik tworzy się w trojaki sposób przy pomocy : sufiks...

Czas teraźniejszy - opis i przykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Janina Furgał
 • Język rosyjski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

Czas teraźniejszy (настоящее время) - oznacza proces (dzianie się), który związany jest z momentem mówienia o nim, tzn. dzieje się w chwili mówienia o tym. Tworzy się go poprzez dodanie odpowiednich końcówek koniugacji. Rozróżniamy dwa t...

Czasownik - ogólna charakterystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Janina Furgał
 • Język rosyjski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1610

Czasownik ogólna charakterystyka Czasownik (глагол) odpowiada na pytanie, co robi? Co się z nim dzieje? (что делать? что сделать?) Kategorie czasownika • Kategoria osoby (категория лица):                             liczba pojedyncza (ед...

Czasowniki dokonane i niedokonane

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Janina Furgał
 • Język rosyjski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2821

Kategoria aspektu Kategoria ta wyraża przeciwstawność czasownika do czasownika, to znaczy wyraża on czynność zakończoną czy też czynność nie zakończoną do końca. Podział czasowników silnych i słabych  Dzieli się na czasowniki silne, do których zaliczamy czasowniki dokonane (совершенный глагол) , c...

Klasy czasownika - opis i przykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Janina Furgał
 • Język rosyjski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

Klasy czasownika. Jest to szeroki temat, dlatego dzisiejsza lekcja będzie dość obszerna. Czasowniki dzielą się na klasy. Pierwsza klasa czasownika Do pierwszej klasy należą czasowniki z tematem na samogłoskę а(ть) работать(pracować) oraz czasowniki

Koniugacja czasownika - język rosyjski

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Janina Furgał
 • Język rosyjski
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2352

Koniugacja czasownika Dla czasu teraźniejszego i przyszłego prostego wydzielamy dwa typy koniugacji I typ koniugacji Do tego typu koniugacji należą końcówki:

Liczebnik - teoria i przykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Janina Furgał
 • Język rosyjski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2737

Ogólna charakterystyka liczebnika 1. Odpowiadają na pytanie: ile? Ilu? Który z kolei? 2. Oznaczają liczbę lub kolejność określanego rzeczownika lub przymiotnika. 3. W zależności od tego, z jaką częścią mowy się łączą, odmieniają się przez: • pr...

Liczebniki zbiorowe - przykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Janina Furgał
 • Język rosyjski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2506

W języku rosyjskim formę liczebników zbiorowych tworzą liczebniki od 2 do 10: Przykłady liczebników zbiorowych 2 двое -dwoje 3 трое -troje 4 четверо -czworo 5 пятеро -pięcioro 6 шестеро -sześcioro 7 семеро -siedmioro 8 восьмеро -ośmioro 9 д...

Odmiana przymiotnika - język rosyjski

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Janina Furgał
 • Język rosyjski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3332

Odmiana przymiotnika Tylko przymiotniki jakościowe i względne dzielą się na twardotematowe i miękkotematowe. Przymiotniki dzielą się na 3 typy odmian: Przymiotniki twardotematowe   Мужской род ( rodzaj męski) Женской род ( rodzaj ż e ń ski ) Средний род ( rodzaj nijaki ) и. Красивый ładny Красива...