Liczebnik - teoria i przykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3269
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Liczebnik - teoria i przykłady - strona 1 Liczebnik - teoria i przykłady - strona 2 Liczebnik - teoria i przykłady - strona 3

Fragment notatki:

Ogólna charakterystyka liczebnika 1. Odpowiadają na pytanie: ile? Ilu? Który z kolei? 2. Oznaczają liczbę lub kolejność określanego rzeczownika lub przymiotnika. 3. W zależności od tego, z jaką częścią mowy się łączą, odmieniają się przez: • przypadki  Przypadek  Падеж Mianownik, ( kto? co?)   Dopełniacz,  ( kogo? czego?) Celownik, ( komu? czemu?) Biernik, ( kogo? co?) Narzędnik,  ( kim? czym?) Miejscownik, ( o kim? o czym?)
  именительный падеж ( кто? что?) родительный падеж ( кого? чего?) дательный падеж (кому? чему?) винительный падеж (кого? что?) тварительный падеж (кем? чем?) предложный падеж (о кем? о чем?)
•     Liczby liczba pojedyncza - единственное число liczba mnoga - множественное число •     rodzaje rodzaj męski - мужской род:один rodzaj żeński - женский род: одна rodzaj nijaki  - средний род: одно Dzisiaj napiszę o liczebnikach głównych ponieważ temat jest bardzo szeroki na następnej lekcji dopowiem o l. zbiorowych, porządkowych oraz zestaw ćwiczeń.
Podział liczebników głównych Liczebniki te dzielą się na: Liczebniki proste (простые): należą liczebniki od 1 do 9 a także liczebniki 40 (сорок),100 (сто), 1000(тысяча), 1000000 (миллион), 1000000000 (миллиард) Liczebniki złożone , składają się przeważnie z dwóch członów (сложные): należą liczebniki od11 do 19 Liczebniki zestawione (составные):składają się z połączenia prostych i złożonych liczebników, składają się z więcej niż dwóch liczebników . Przyk ł ady liczebnik ó w g łó wnych 1 один 2 два 3 три 4 четыре 5 пят ь 6 шест ь 7 сем ь 8 восем ь 9 девят ь 10 десят ь   11 оди нн адцат ь 12 двенадцат ь 13 тринадцат ь 14 четырнадцат ь 15 пятнадцат ь 16 шестнадцат ь 17 семнадцат ь 18 восемнадцат ь 19 девятнадцат ь 20 двадцат ь 21 двадцат ь один 22 двадцат ь два 23 двадцат ь три 30 тридцат ь 40 сорок 50 пят ь десят 60 шест ь десят 70 сем ь десят 80 восем ь десят 90 девяносто 100 сто 200 двести 300 триста 400 четыреста 500 пят ь сот 600 шест ь сот 700 сем ь сот 800 восем ь сот 900 девят ь сот 1000 тысяча Ważne reguły związane z liczebnikami głównymi W liczebnikach od 5 do 20 i 30 znak miękki znajduje się na końcu : пять/ семнадцать/ тридцать ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz