Język rosyjski

note /search

Bezokolicznik - tworzenie i przykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język rosyjski
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1890

Tworzenie bezokolicznika Bezokolicznik (инфинитив) to podstawowa forma czasownika, od której tworzy się inne formy czasownika. Bezokolicznik tworzy się w trojaki sposób przy pomocy : sufiks...

Czas teraźniejszy - opis i przykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język rosyjski
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1274

Czas teraźniejszy (настоящее время) - oznacza proces (dzianie się), który związany jest z momentem mówienia o nim, tzn. dzieje się w chwili mówienia o tym. Tworzy się go poprzez dodanie odpowiednich końcówek koniugacji. Rozróżniamy dwa t...

Czasownik - ogólna charakterystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język rosyjski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1715

Czasownik ogólna charakterystyka Czasownik (глагол) odpowiada na pytanie, co robi? Co się z nim dzieje? (что делать? что сделать?) Kategorie czasownika • Kategoria osoby (категория лица):                             liczba pojedyncza (ед...

Czasowniki dokonane i niedokonane

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język rosyjski
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2975

Kategoria aspektu Kategoria ta wyraża przeciwstawność czasownika do czasownika, to znaczy wyraża on czynność zakończoną czy też czynność nie zakończoną do końca. Podział czasowników silnych i słabych  Dzieli się na czasowniki silne, do których zaliczamy czasowniki dokonane (совершенный глагол) , c...

Klasy czasownika - opis i przykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język rosyjski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1043

Klasy czasownika. Jest to szeroki temat, dlatego dzisiejsza lekcja będzie dość obszerna. Czasowniki dzielą się na klasy. Pierwsza klasa czasownika Do pierwszej klasy należą czasowniki z tematem na samogłoskę а(ть) работать(pracować) oraz czasowniki

Koniugacja czasownika - język rosyjski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język rosyjski
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2821

Koniugacja czasownika Dla czasu teraźniejszego i przyszłego prostego wydzielamy dwa typy koniugacji I typ koniugacji Do tego typu koniugacji należą końcówki:

Liczebnik - teoria i przykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język rosyjski
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3213

Ogólna charakterystyka liczebnika 1. Odpowiadają na pytanie: ile? Ilu? Który z kolei? 2. Oznaczają liczbę lub kolejność określanego rzeczownika lub przymiotnika. 3. W zależności od tego, z jaką częścią mowy się łączą, odmieniają się przez: • pr...

Liczebniki zbiorowe - przykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język rosyjski
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2821

W języku rosyjskim formę liczebników zbiorowych tworzą liczebniki od 2 do 10: Przykłady liczebników zbiorowych 2 двое -dwoje 3 трое -troje 4 четверо -czworo 5 пятеро -pięcioro 6 шестеро -sześcioro 7 семеро -siedmioro 8 восьмеро -ośmioro 9 д...

Odmiana przymiotnika - język rosyjski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język rosyjski
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3542

Odmiana przymiotnika Tylko przymiotniki jakościowe i względne dzielą się na twardotematowe i miękkotematowe. Przymiotniki dzielą się na 3 typy odmian: Przymiotniki twardotematowe   Мужской род ( rodzaj męski) Женской род ( rodzaj ż e ń ski ) Средний род ( rodzaj nijaki ) и. Красивый ładny Красива...

Przymiotnik - odmiana przez przypadki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język rosyjski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2219

Przymiotnik rosyjski odmienia się przez: a) przypadki b) liczby c) rodzaje Odmiana przymiotnika przez przypadki Przypadek Падеж Mianownik, ( kto? co?) именительный падеж ( кто? что?) Dopełniacz, ( kogo? czego?) родительный падеж ( кого? че...