Język rosyjski - strona 2

note /search

Język rosyjski - stopniowanie przymiotników

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język rosyjski
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2317

Przymiotniki: · podlegają stopniowaniu (имеют степени сравнения). Dzielą się na: 1. stopień równy (положительная степень) 2. stopień wyższy ( сравнительная степень) Formy stopniowania prosta forma stopniowania Pamiętać należy, że podczas stopniowania może dojść do tzw. чередования, które polega n...

Rekcja czasownika - ogólna charakterystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język rosyjski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1099

Ogólna charakterystyka rekcji czasownika Rekcja czasownika może być: · Przypadkowa - to taka rekcja czasownika, która nie wymaga przyimka Слушать музыку - słuchać muzykę Ждать трамвая- czekać na tramwaj Звонить подруге- dźwonić do przyjaciółki Бо...

Rzeczownik - teoria i odmiany

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język rosyjski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1351

Rzeczownik ogólna charakterystyka Rzeczownik odmienia się przez: • przypadki:  Przypadek  Падеж  Mianownik, (kto? co?)   именительный падеж ( кто? что?)  Dopełniacz, (kogo? czego?)  родительный падеж ( кого? чего?)  Celownik, (komu? czemu?)...

Transkrypcja w języku rosyjskim

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język rosyjski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 931

Język rosyjski Transkrypcja Odpowiedniki liter przy transkrypcji są podane  tutaj . Litery, przy których istnieją dodatkowe reguły są oznaczone gwiazdką.    Literę е oddaje się   * przez je na początku wyrazów, po samogłoskach oraz ъ i ь, np. есть – jest´;   * przez e po л, Ð...

Zaimek osobowy i jego odmiana

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język rosyjski
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2177

Zaimek osobowy i odmiana zaimka osobowego я - ja ты - ty он - on она - ona оно - ono мы - my вы - wy они - oni Лицо ( osoba ) Единственное число ( liczba pojedyncza ) Множественное числ...

Zaimek zwrotny - opis

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język rosyjski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1309

Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć zaimka zwrotnego. себя oraz wyrażenie zaimkowe (взаимо-возвратное местоимение) друг друга   Себя и. р Себя siebie д. Себе sobie в. Себя siebie/się т. Собой /собою sobą п. О Себе o sobie 1. Zaime k себя a także друг друга nie posiada formy mianownika....

Zaimek w języku rosyjskim

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język rosyjski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1330

Zaimek - (местоимение) jest to część mowy, która zastępuje: a. Rzeczownik (имя существительное) b. Przymiotnik (имя прилагательное) c. Liczebnik (имя числительное) d.

Zaimki dzierżawcze - podział

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język rosyjski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1071

Dzisiaj piszę o zaimkach dzierżawczych. Podział tych zaimków jest następujący: a) Zaimek pytajno-dzierżawczy (вопросительно - притяжательное местоимения):  b) Zaimki przeczące (отрицательные местоимения): c) Zaimki określone (определительное место...

Zaimki pytające - odmiana

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język rosyjski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1267

Zaimki pytające dzielą się na zaimki nieokreślone, zaimki nieokreślone z przyimkiem, zaimki przeczące i zaimki przeczące z przyimkiem. Odmiana zaimka pytającego   Кто Что и. Кто kto Что co р Кого kogo Чего czego д. Кому komu Чему czemu ...

Zestaw ćwiczeń z czasownika

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język rosyjski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 623

zestaw ćwiczeń z czasownika Wybierz prawidłową formę czasownika z nawiasu Вчера я( купила,куповала) новый телевизор. На автобусной остановке (стояли, стали) странные люди. Золотая рыбка (исполняет,выполняет) три желания. В автодорожной катастрофе (поучаствовало, участвовало)много машин. Олег (купи...