Czasowniki dokonane i niedokonane

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2954
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czasowniki dokonane i niedokonane - strona 1 Czasowniki dokonane i niedokonane - strona 2 Czasowniki dokonane i niedokonane - strona 3

Fragment notatki:

Kategoria aspektu Kategoria ta wyraża przeciwstawność czasownika do czasownika, to znaczy wyraża on czynność zakończoną czy też czynność nie zakończoną do końca.
Podział czasowników silnych i słabych  Dzieli się na czasowniki silne, do których zaliczamy czasowniki dokonane (совершенный глагол) , czyli zakończone, lub słabe to jest czasowniki niedokonane (несовершенный глагол): których czynność nie została zakończona.
Czasowniki typu dokonanego i niedokonanego Czasowniki dokonane zazwyczaj oznaczają czynność jednorazową, niedokonane natomiast czynność powtarzającą się kilkakrotnie.
Pomocniczymi w ustaleniu czasownika dokonanego lub niedokonanego mogą być pytania, dla czasownika dokonanego zapytamy co robić? A dla czasownika niedokonanego zapytamy, co zrobić? np. бросить(rzucić) - бросать (rzucać to czasownik dokonany, gdyż czynność jest jednorazowa coś zostało rzucone a tym samym zakończone i możemy zadać pytanie co robić?, бросать(rzucać) czynność ta powtarza się kilkakrotnie , rzucać można wiele razy a tym samym czynność nie została zakonczona i można postawić pytanie co zrobić?. Ponadto kategoria aspektu ściśle związana jest z kategorią czasu: Czasowniki dokonane mogą być użyte tylko z czasem przeszłym i czasem przyszłym prostym. Czasowniki niedokonane użyte mogą być we wszystkich farmach czasu to jest w czasie teraźniejszym, przyszłym złożonym lub przeszłym. Pamiętać należy, że czasowniki te mają te same znaczenie, ale różnią się między sobą gramatycznie. юсь /ешься /ется/ емся/ етесь/ ются
Tworzen ie czasowników dokonanych i niedokonanych Tworzy się je w wieloraki sposób: Czasowniki dokonane tworzy się od czasowników niedokonanych przy pomocy przystawek, sufiksów: Печь (piec coś wielokrotnie) -czasownik niedokonany od niego tworzymy czasownik dokonany-испечь (piec tylko raz) Прыгать - (skakać wiele razy) czasownik niedokonany od niego tworzymy czasownik dokonany прыг ну ть (skoczyć) Пуск а ть(puszczać coś wiele razy) i czasownik dokonany пуст и ть (puścić coś raz).
Czasowniki dokonane(глаголы совершенного вида)
Czasowniki niedokonane(глаголы несовершенного вида)
Проиграть przegrać
Проигывать przegrywać
Подписать podpisać
Подписывать podpisywać
Спросить spytać
Спрашывать pytać
Встретить spotkać
Встречать spotykać
Оформить załatwić formalności
Оформлять załatwiać formalności
Решить zdecydować
Решать ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz