Uniwersytet Warszawski - strona 487

Trzeci szympans - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paweł Majewski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

Ludzi i zwierzęta wiele łączy i dzieli- przede wszystkim buta, że jesteśmy lepsi. Teza Darwina musiała wywołać oburzenie- do dziś gorszy niektórych. Podobieństwo do szympansa jest jednak uderzające (98% wspólnych genów), ponadto znaleziono wiele ogniw pośrednich. 100 tysięcy lat temu różnica ta był...

Ukryty wymiar antropologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paweł Majewski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1183

Przestrzeń trwała jest podstawą organizacji działalności grupowej i indywidualnej- jej kształt warunkowany jest kulturowo. Przykładem zorganizowania przestrzeni trwałej jest podział domu na pomieszczenia o wyspecjalizowanych funkcjach: Do XVIII nie było takiego podziału- funkcje pomieszczenia były...

Zaświadczające "ja" - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paweł Majewski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

ZAŚWIADCZAJĄCE „JA” Znowu odwołanie do Dziennika Malinowskiego. Jeśli próbuje się zrealizować podejście do etnografii opartej na totalnym zanurzeniu, to trzeba zanurzyć się w czymś znacznie obszerniejszym niż życie tubylców. Własne JA, nie chodzi o to, aby stać się tubylcem. To problem prowadzeni...

Źródła prawa - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2093

„Źródło prawa” jest pojęciem wieloznacznym. Z jednej strony można je rozumieć jako czynniki wpływające na treść prawa (np. wolę narodu czy prawodawcy); z drugiej - różne formy przekazu norm prawnych, ustanowionych bądź uznanych (np. dokumenty, teksty czy inne przedmioty będące nośnikami tych inform...

Porównanie konstytucji marcowej i kwietniowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 2548

Tabela porównania obu konstytucji Zagadnienie Postanowienia konstytucji marcowej (1921) Postanowienia konstytucji kwietniowej (1935)   Ustrój państwa  Konstytucja uchwalona w marcu 1921 roku określiła ustrój państwa jako rzeczpospolitą (republika). Źródłem władzy w państwie był Naród, sprawu...

Prawo o stowarzyszeniach

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

Podstawy prawne działania Związku Kynologicznego w Polsce Związek Kynologiczny w Polsce  -  Zarząd Główny Dz.U. 01.79.855 - USTAWA - z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach. (tekst jednolity) PRAWO O STOWARZYSZENIACH W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepis...

Prawo o zgromadzeniach - ustawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Dz.U.1990.51.297   1999.05.25 zm. Dz.U.1999.41.412 2000.02.23 zm. Dz.U.2000.12.136 2001.05.31 zm. Dz.U.2001.46.499 2004.01.01 zm. Dz.U.2002.153.1271 USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 1990 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.  1. Każdy może kor...

Ustawa o związkach zawodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Ustawa o związkach zawodowych Dziennik Ustaw Rok 20 01 Nr 79 poz. 854. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854, nr 100, poz. 1080, nr 128, poz. 1405, z 2002 r. nr 135, poz. 1146, nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. nr 240, poz. 2407 ).   Ostatnie zmiany zaznacz...

Ustawa Prawo Prasowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

©Kancelaria Sejmu    s. 1/16  2007-06-13               USTAWA  z dnia 26 stycznia 1984 r.    Prawo prasowe      Rozdział 1  Przepisy ogólne    Art. 1.  Prasa, zgodnie z Konstytucją 

Ustawa o fundacjach

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

USTAWA  z dnia 6 kwietnia 1984 r.  o fundacjach. *     (jednolity tekst)  Art. 1.  Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami  Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak:  ochrona zdrowia, rozwój gospodark...