Uniwersytet Warszawski - strona 432

Stosunki gospodarcze - ćwiczenia 30.12.2012

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Katarzyna Kołodziejczyk
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 105
Wyświetleń: 749

30.12.2012r. Dlaczego rada polityki pieniężnej upłynniła złotówkę - by poznać faktyczną wartość złotówki Członkostwo w mechanizmie ERM II - od momentu utworzenia unii gospodarczo - walutowej 1999r; jeden z warunków kryteriów konwergencji; dla pa...

Międzynarodowe rynki finansowe - ćwiczenia 14.12.2012

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Katarzyna Kołodziejczyk
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

14.12.2012 Międzynarodowe rynki finansowe - rynek na którym dokonuje się operacji instrumentami finansowymi (waluty - jako instrument jest elementem rynku walutowego, który jest rozwinięty na szeroką skalę, nawet funkcjonuje jako osobny rynek,; obligacje, akcje, kredyty) mówi się, że mrf składa s...

Rynek instrumentów pochodnych - ćwiczenia 11.01.2012

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Katarzyna Kołodziejczyk
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

11.01.2012 Rynek instrumentów pochodnych - opcje (prawo osoby nabywającej do sprzedaży), kontrakty terminowe , swap instrument bazowy (podstawowy)- opcja, waluta, stopa procentowainwestorzy zabezpieczają się przed ryzykiem, rozwój spekulacji Kontrakt terminowy - kupujący i sprzedający; forward i...

Struktury handlu międzynarodowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Katarzyna Kołodziejczyk
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1015

Struktury handlu międzynarodowego Zacznę od wytłumaczenia czym właściwie jest ta struktura. Otóż pojęcie to obejmuje zbiór podmiotów, relacje między tymi podmiotami a także cechy tych relacji. Ponieważ temat ten jest bardzo rozległy ja w swoim referacie postaram się poruszyć kwestie podmiotowej ...

Usługi oraz gospodarka światowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Katarzyna Kołodziejczyk
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 217
Wyświetleń: 651

1. Definicja Nie ma jednej powszechnie uznawanej definicji Wg. Oskara Lange Wszystkie czynności związane bezpośrednio lub pośrednio (np. przy podziale produktów) z zaspokajaniem potrzeb ludzkich, ale niesłużące bezpośrednio do wytwarzania produktów nazywamy usługami. - jest to więc wszystko co sł...

Systemy medialne w Europie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Systemy Medialne w Europie
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2037

Systemy Medialne  Pojęcie systemu medialnego  Ujęcie systemowe  – rozpatruje organizacje, funkcjonowanie i oddziaływanie mediów.  Później politolodzy - ujęcie systemowe  – to ujęcie pozwala najszerzej spojrzeć na sys. medialny.    Co to jest system?     Definicja systemu medialnego  – formalne i ...

System medialny Francji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Systemy Medialne w Europie
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2982

System medialny Francji 1. Początki prasy francuskiej - 1631 r. - powstaje “La Gazette”          - pierwsza regularnie wydawana gazeta francuska (tygodnik) istniejąca do 1915 r.     - założona przez patrona dziennikarstwa francuskiego Theophrasta Renaudota          - dzięki wsparciu kard. Richeli...

System medialny Niemiec

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Systemy Medialne w Europie
Pobrań: 882
Wyświetleń: 3157

System medialny Niemiec 1. Prasa w Niemczech Historia prasy w Niemczech - początki prasy na świecie     - XVII w: czynnikami sprzyjającymi rozwojowi wczesnych form prasy była reformacja, podziały        religijne oraz polityczne rozdrobnienie kraju         - 1609 r. pierwsze egzemplarze prasy w N...

Polityka medialna - pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Systemy Medialne w Europie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959

POLITYKA MEDIALNA: Literatura: 1. Polityka medialna Unii Europejskiej, Ewa Stasiak-Jazukiewicz, WDz. syg. 66085/6/7 2. Polityka medialna a media elektroniczne, Karol Jakubowicz, BUW syg. P95.8 .J35 3. Unia Europejska a media, Karol Jakubowicz, BUW Ks.Dyd. syg. W.55704 lub W.55719 Pytania: 1.Sch...

Systemy medialne - pojęcie systemu medialnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Systemy Medialne w Europie
Pobrań: 1442
Wyświetleń: 4067

Systemy Medialne Pojęcie systemu medialnego Ujęcie systemowe - rozpatruje organizacje, funkcjonowanie i oddziaływanie mediów. Później politolodzy - ujęcie systemowe - to ujęcie pozwala najszerzej spojrzeć na sys. medialny. Co to jest system? Definicja systemu medialnego - formalne i nieformalne g...