Międzynarodowe rynki finansowe - ćwiczenia 14.12.2012

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe rynki finansowe - ćwiczenia 14.12.2012 - strona 1 Międzynarodowe rynki finansowe - ćwiczenia 14.12.2012 - strona 2

Fragment notatki:


14.12.2012 Międzynarodowe rynki finansowe - rynek na którym dokonuje się operacji instrumentami finansowymi (waluty - jako instrument jest elementem rynku walutowego, który jest rozwinięty na szeroką skalę, nawet funkcjonuje jako osobny rynek,; obligacje, akcje, kredyty) mówi się, że mrf składa się z międzynarodowego rynku walutowego, mr pieniężny, mr kapitałowy i mr instrumentów pochodnych, niektórzy uważają, że rynek walutowy trzeba wyrzucić. Międzynarodowy rynek finansowy - instrumenty o niższym stopniu transakcji a istotą transakcji jest zamiana pieniądza na akcje na przykład, czyli zamieniamy instrument o najwyższym stopniu płynności na instrument dochodowy ale o mniejszym stopniu płynności międzynarodowy rynek walutowy - instrumentu finansowe o najwyższym stopniu płynności; dzięki transakcjom wyznacza się kursy walutowe; organizacja rynku - rynek zdecentralizowany (OTC - z angielska), rynek który nie zasypia; nie ma jednego centra segmenty rynku ze względu na podmiot: - rynek transakcji międzybankowych - - transakcje między bankami a instytucjami nie bankowymi - transakcje instytucji o charakterze nie bankowym - klienci indywidualni Segmenty ze względu na: rynek bieżący lub kasowy (spot market), rynek terminowy (forward market). - swap - arbitraż walutowy Waluta dominująca to dolar amerykański. Siedzibą niepisaną jest Londyn - najwięcej banków na świecie RYNEK FINASOWY - międzynarodowy rynek pieniężny  euro rynek pieniężny - międzyn. Ryn. kapitałowy  eurorynek kapitałowy - instrumentów pochodnych euro - poza granicami pochodzenia pieniężny - wszystkie instrumenty od 1 roku (lokaty, certyfikaty inwestycyjne, weksle itp.); obsługuje obroty gospodarcze (jesteśmy podmiotem gospodarczym, mamy gotówkę, chcemy zarobić możemy zrobić z tego na przykład lokatę) przeznaczony na bieżące wydatki; stopy procentowe nie są wysokie, bo ryzyko na tym rynku jest niskie segmenty od strony transakcji: - rynek lokat międzybankowych - wyznacza stopę procentową na rynku międzybankowym; najbardziej znane stopy LIBOR a w Polsce WIBOR; O/N - na jeden dzień, TN - na 2 dni, Spot Week - na 1 tydzień - rynek weksli skarbowych - weksle służące do krótkoterminowych obrotów, szybki przypływ gotówki - rynek dyskontowy - dyskontujemy weksle; wystawca weksla płaci beneficjentowy, beneficjent myśli sobie, że potrzebuje pieniędzy, idzie z wekslem i sprzedaje go w banku (czyli zdyskontować), bank wypłaca kasę posługując się stopą dyskontową, beneficjent nie dostaje całej sumy; bank może sprzedać weksel dalej - redyskont weksla - stopa procentowa redyskontowa

(…)

… na rachunku otwartym
RYNEK KAPITAŁOWY - służy do inwestycji długoterminowych, stopy procentowe wyższe niż na rynku pieniężnym, rynek finansowania długoterminowego; wszystkie podmioty będące na rynku powyżej roku
Podział rynku kapitałowego:
- rynek pierwotny - rynek emisji instrumentów, rynek wejścia papierów do biegu
-rynek wtórny - obrót instrumentami tego rynku
- rynek eksterytorialny
- rynek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz