Uniwersytet Warszawski - strona 433

System medialny - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Systemy Medialne w Europie
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 6335

SYSTEM MEDIALNY: to formalne i nieformalne grupy społeczne uczestniczące w procesie tworzenia i rozpowszechniania informacji, ich wzajemne powiązania oraz normy społeczne wszystkie te działania regulujące - system medialny jest jedną z form organizacji systemu społecznego * elementy systemu med...

Systemy Medialne - rola i zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Systemy Medialne w Europie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1239

System Medialny - formalne i nieformalne grupy społeczne uczestniczące w procesie tworzenia i rozpowszechniania informacji,ich wzajemne powiązania oraz normy społeczneg wszystkie te działania regulujące. Charakteryzuje się: - wysokim stopniem zinstytucjonalizowania organizacji. - jest formowany p...

Systemy Medialne w Europie - zaliczenie, zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Systemy Medialne w Europie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2268

Systemy Medialne w Europie - zaliczenie - test zaliczeniowy składać się będzie z pytań otwartych i zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru - poprawna odpowiedź na każde z pytań, bez względu na jego złożoność to 1 pkt - test zali...

Lasyfikacja decyzji uwzględniająca sposób procedowania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marta Witkowska
 • Procedury Decyzyjne Uni Europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1190

Klasyfikacja decyzji  uwzględniająca   sposób procedowania  Marta Witkowska   Akty ustawodawcze i nieustawodawcze   rozporządzenie - środek unifikacji prawa,   dyrektywa – środek harmonizacji,   decyzja – akt indywidualny lub generalny,   akty inne   zalecenia, opinie, komunikaty, itd.    ...

Udział parlamentów narodowych w prawie wtórnym

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marta Witkowska
 • Procedury Decyzyjne Uni Europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854

Udział parlamentów narodowych   w tworzeniu prawa wtórnego:  Wzmocnienie parlamentów narodowych?  dr Marta Witkowska  –Sposób udziału parlamentów  narodowych w polityce UE określa  porządek prawny poszczególnych krajów  –Zasada autonomii proceduralnej :  • państwa mają wolność wyboru jeżeli chodz...

Prawo międzynarodowe publiczne - charakterystyka, wykład I

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr P. Grzebyk
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1064

Grzebyk. Notatka składa się z 2 stron. Prawo międzynarodowe Publiczne Wykład 1 Istota PMP- zespół norm regulujących stosunki między państwami i innymi podmiotami prawa międzynarodowego Nie wszyscy

Prawo międzynarodowe publiczne - sankcje wykład II

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr P. Grzebyk
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1169

Grzebyk. Notatka składa się z 2 stron. Wykład 2 Sankcje dzielą się na: Zorganizowane- takie sankcje, które są przewidziane przez umowę międzynarodową. Jest w niej określone w jakich okolicznościach mogą być zastosowane, jaki jest ich rodzaj, w jakim trybie podejmuje się decyzje dotyczące ich za...

Prawo międzynarodowe publiczne - rozwój, źródła

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr P. Grzebyk
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 805

Grzebyk. Notatka składa się z 3 stron. Wykład 3 Rada Bezpieczeństwa rozważa postawienie Kadafiego przed MTK. Kwestie dotyczące rozwoju prawa międzynarodowego publicznego Takie pmp jakie dzisiaj znamy, czyli pozytywne pmp to jest w zasadzie dopiero wiek XIX . Natomiast od początku państwowości i ...

Umowa międzynarodowe - charakterystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr P. Grzebyk
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 938

Grzebyk. Notatka składa się z 2 stron. Wykład 4 Umowa międzynarodowe mogą być zawierane między różnymi podmiotami prawa międzynarodowego (główne podmioty: państwa, międzynarodowe organizacje międzyrządowe, Stolica Apostolska). Umowy mogą być zawierany między państwami, między państwem a większą l...

Umowy Państwowe - charakterystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr P. Grzebyk
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

Grzebyk. Notatka składa się z 2 stron. Wykład 5 Umowy Państwowe dzielą się na: Umowy resortowe Umowy rządowe- podmiotami po obu stronach są minimum 2 ministerstwa Pragmatyka zawierania takich umów zależy od ustawodawstwa wewnętrznego tych państw. We wszystkich państwach umowy te wymagają raty...