System medialny Niemiec

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 4186
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System medialny Niemiec - strona 1 System medialny Niemiec - strona 2 System medialny Niemiec - strona 3

Fragment notatki:


System medialny Niemiec 1. Prasa w Niemczech Historia prasy w Niemczech - początki prasy na świecie     - XVII w: czynnikami sprzyjającymi rozwojowi wczesnych form prasy była reformacja, podziały        religijne oraz polityczne rozdrobnienie kraju         - 1609 r. pierwsze egzemplarze prasy w Niemczech         - 1650 r. ukazuje się w Lipsku pierwszy dziennik,         - w XVII w. w Niemczech ukazywało się więcej gazet niż we wszystkich pozostałych państwach           europejskich - pod koniec XVIII w. w Niemczech wychodziło 200 pism periodycznych czytanych przez 3 mIn    osób.     - wśród nich dominowały tzw. Inteligenzblatter (pisma z ogłoszeniami drobnymi oraz urzędowymi,        informacjami, przepisami prawnymi, oraz artykułami publicystycznymi). - silna pozycja gazet lokalnych - charakterystyczny rys niemieckiego systemu komuniakcji     - w 1785 r. w Stuttgarcie powstaje pierwsza niemiecka gazeta lokalna "Der Schwabische Merkur" - prasa zjednoczonego Cesarstwa Niemieckiego (1871-1918)     - 1874 r. - ustawa prasowa Reichspressegesetz uchwalona przez Reichstag zjednoczonej Rzeszy         - nazwana ustawą stulecia (Jahrhundertgesetz), gdyż przetrwała do 1966 r., a została zastąpiona            przez ustawy lokalne (Niemcy nie posiadają federalnej ustawy prasowej)         - ważny dokument ze względu na liberalizację działalności prasy:             - zniesienie wszelkiej cenzury (zasada często naruszana - Bismarcka Kulturkampf)     - początki tanich gazet masowych, bulwarowych (Generalanzeiger)         - powstaje obok tradycyjnej prasy opiniotwórczej o profilu politycznym oraz prasy partyjnej            (socjaldemokracji i Centrum) - prasa Republiki Weimarskiej (1919 - 1933)     - 1919 r. - Zgromadzenie Narodowe w Weimarze uznało wolność prasy za jedno z podstawowych       praw powstającego systemu politycznego.         - art. 118 Konstytucji: "Każdy Niemiec ma prawo, w granicach ustaw ogólnych, wypowiadać swoje           poglądy w mowie, pismie, druku, obrazie lub innej formie.(...) Nikomu nie wolno krzywdzić tego,           kto czyni użytek z tego prawa. Cenzura nie istnieje".         -dla ponownego wprowadzenia cenzury potrzebna była większość 2/3 głosów; uniemożliwiono           wprowadzenie ustaw specjainych, które ograniczałyby wolność prasy.    - dynamiczny rozwój prasy w tych sprzyjających warunkach         - 1932 r. - 4703 gazet codziennych i tygodniowych

(…)

… i międzynarodowy i mają sprzyjać        zrozumieniu i zbliżeniu narodów Europy.
- większość programów nadawanych przez ARTE to produkcje ARD, ZDF i La Sept.
Powstanie telewizji prywatnych
- 1971 r. - orzeczenie telewizyjne Federalnego Trybunału Konstytucyjnego potwierdziło     podstawową rolę publicznego radia i telewizji dla integracji społecznej
     - utrzymanie monopolu nadawców publicznych
- pojawienie…
…. lat 80. - kolejne orzeczenie telewizyjne Federalnego Trybunału Konstytucyjnego
    - prywatny status radia i telewizji nie jest sprzeczny z ustawą zasadniczą RFN.
       - FTK nałożył na ustawodawcę konieczność ustalenia warunków prawnych działania mediów           prywatnych, ale takich, które gwarantują im wolnośćnformowania.
- 1982 r. - przejęcie władzy przez CDU/CSU
    - decyzje polityczne: partie…
… oraz popierać podstawowe
prawa Izraela.
3. Wspierać Sojusz Transatlantycki oraz być solidarnym ze Stanami
Zjednoczonymi w ramach wspólnych wartości wolnych narodów.
4. Odrzucać wszelkie formy ekstremizmu politycznego.
5. Utrzymywać zasady wolnego rynku.
- tytuły
     - Bild Zeintug
       - wydawany od 1952 r., nakład ponad 4 mln, choć miał już nakłady rzędu 5,5 mln (największy           tabloid w Europie…
… mediami publicznymi Deutsche Welle
- powstała w 1960 r. jako instytucja federacji z celem reprezentowania interesów Niemiec i    popularyzowania kultury niemieckiej za granicą.
    - radio i telewizja Deutsche Welle jest zarządzana centralnie, po dwóch członków jej rady         radiowo-telewizyjnej wybieranych jest przez Bundestag i Bundesrat, czterech mianuje rząd.
    - DW nadaje swoje programy w 34…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz