Media w Niemczech

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Media w Niemczech - strona 1 Media w Niemczech - strona 2 Media w Niemczech - strona 3

Fragment notatki:

System medialny w Niemczech Współczesny niemiecki system informacji masowej został oparty na systemach panujących jeszcze, gdy kraj podzielony był na swa osobne państwa NRD oraz RFN. Do roku 1989 kształtowały się one w odmiennych warunkach oraz w całkiem innych ustrojach państwowych. Funkcjonowanie systemu współczesnych Niemiec opiera się przede wszystkim na wzorcach zaczerpniętych głównie z RFN.
Kształtowanie się systemu informacji w RFN W systemie RFN zasadniczymi cechami były różnorodne formy własności środków masowego przekazu ( poza państwową), apartyjność, wysoki stopień koncentracji prasy, lokalny charakter tych środków. W rozwoju systemu informacji wyróżnić można cztery podstawowe okresy:
a) lata 1949 - 1954 Początkowa data to utworzenie RFN, a końcowa to data uzyskania przez nią pełnej suwerenności. Kraje związkowe dostały gwarancję zwierzchności w dziedzinie kultury, która zapisana została 21 września 1949 roku przez: Wysoką Komisję Sojuszniczą w ustawie nr 5 o prasie, radiu, informacji i rozrywce. Oficjalnie zniesiono system licencyjny, prawodawstwo pozostawiono w gestii parlamentów poszczególnych landów. Zanotowano gwałtowny wzrost liczby gazet do 1477. Ich łączny nakład wyniósł 13,4 mln egz., a wydawane były przez 64 przedsiębiorstwa. Większość stanowiły niskonakładowe pisemka lokalne. Większość tytułów określa się mianem niezależnych i ponadpartyjnych. Pojawiły się natomiast tytuły zbliżone do poszczególnych partii, ale nie będące ich własnością. Łączyły się w zrzeszenia. Jest to etap ostrej konkurencji między wydawcami licencyjnymi, a tzw. Starymi wydawcami. 1. września 1949 roku powstała Wspólnota Związkowa Niemieckich Wydawców Gazet , składająca się z licencjonobiorców, licząca 150 członków. Natomiast starzy wydawcy zjednoczyli się w Stowarzyszenie Niemieckich Wydawców Gazet, liczące 420 członków. W 1954 roku oba związki zjednoczyły się.
b) lata 1954 - 1968 Postęp procesu koncentracji. Nakład prasy rośnie, ale liczba gazet i wydających je przedsiębiorstw maleje. W 1967 roku było ich 535 wydających 1416 tytułów, a nakład wzrósł do 18 mln egz. W tym okresie powołano też specjalną komisję do zbadania procesu koncentracji.
c) lata 1969 - 1978
Cechy charakterystyczne : lokalny charakter prasy, partyjność, koncentracja. Demokratyzacja systemu w sferze organizacyjnej i prawnej. Pojawiają się statuty wewnątrzredakcyjne, ustalenie min imanej płacy, pisemna gwarancja tajemnicy źródła informacji, pojawia się prasa alternatywna.
d) lata 1978 - 1990
Od 1978 roku realizowany jest projekt pilotażowy telewizji kablowej, dopuszczalne są wszystkie możliwe formy własności, we wszystkich rodzajach mediów.


(…)

… prasowego, ochrona wytworu działalności dziennikarskiej - tak interpretowano wolność prasy. Każdy ma prawo do zakładania środków masowego komunikowania, oprócz federalnej administracji państwowej, takie ograniczenie wprowadzono w 1956 roku przez Federalny Trybunał Konstytucyjny. W 1976 roku przyjęto ustawę antykartelową , jednak w latach 80. ja zniesiono, gdyż osiągnięto już cel - ograniczenie rozwoju…
…, czasopism, czasopism reklamowych, właściciel berlińskiej wytwórni filmowej Allianz-Film.
Kolejnym wydawcą jest Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH. Nie jest potężnym koncernem, ale posiada udziały w stacjach radiowych telewizyjnych oraz oferuje m. in. pisma gospodarcze, powołało Akademię Dziennikarską.
Trzecim pod względem wielkości wydawnictw w Niemczech jest Heinrich Bauer Verlag, który prasę wydaje…
… przed wpływem grup interesu.
Zakres wolności prasy obejmuje też prawo do swobodnej wypowiedzi. Każda informacja może być rozpowszechniana, oprócz takiej, która zdradza tajemnicę państwową czy wojskową, nakłania do czynów burzących porządek konstytucyjny oraz zniesławia. Istnieje też zakaz cenzury oraz zakaz własności państwowej, jednak istnieją państwowe RTV skierowane do odbiorcy zagranicznego.
Innym źródłem norm prawnych są ustawy krajów związkowych. Wszystkie one zawierają gwarancję wolności słowa, ograniczenie wolności słowa zakazem zdradzania tajemnicy państwowej i wojskowej, zakazem zniesławiania, gwarancję tajemnicy źródła informacji . Są też dodatkowe statutowe ograniczenia , np. ogólnospołeczne media elektroniczne. Dotyczą one finansowania i treści programowych. Podstawowym źródłem dochodów…
… związków zawodowych, jednego- Niemieckiego Związku Sportowego, dwóch - Niemieckiego Czerwonego Krzyża , po jednym - Związku na Rzecz ochrony Środowiska, Związku Wypędzonych, Stowarzyszenia Ofiar Stalinizmu, szesnastu przedstawicieli różnych wolnych zawodów i kilku innych organizacji.
Lata 80. to kolejna faza rozwoju, pojawienie się telewizji prywatnej. Stacje te nadają głównie programy lokalne, a ich duża…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz