Prasa w Niemczech-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prasa w Niemczech-opracowanie - strona 1 Prasa w Niemczech-opracowanie - strona 2 Prasa w Niemczech-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

System medialny Niemiec 1. Prasa w Niemczech
Historia prasy w Niemczech
- początki prasy na świecie
    - XVII w: czynnikami sprzyjającymi rozwojowi wczesnych form prasy była reformacja, podziały        religijne oraz polityczne rozdrobnienie kraju
        - 1609 r. pierwsze egzemplarze prasy w Niemczech
        - 1650 r. ukazuje się w Lipsku pierwszy dziennik,
        - w XVII w. w Niemczech ukazywało się więcej gazet niż we wszystkich pozostałych państwach           europejskich
- pod koniec XVIII w. w Niemczech wychodziło 200 pism periodycznych czytanych przez 3 mIn    osób.
    - wśród nich dominowały tzw. Inteligenzblatter (pisma z ogłoszeniami drobnymi oraz urzędowymi,        informacjami, przepisami prawnymi, oraz artykułami publicystycznymi).
- silna pozycja gazet lokalnych - charakterystyczny rys niemieckiego systemu komuniakcji
    - w 1785 r. w Stuttgarcie powstaje pierwsza niemiecka gazeta lokalna "Der Schwabische Merkur"
- prasa zjednoczonego Cesarstwa Niemieckiego (1871-1918)
    - 1874 r. - ustawa prasowa Reichspressegesetz uchwalona przez Reichstag zjednoczonej Rzeszy
        - nazwana ustawą stulecia (Jahrhundertgesetz), gdyż przetrwała do 1966 r., a została zastąpiona            przez ustawy lokalne (Niemcy nie posiadają federalnej ustawy prasowej)
        - ważny dokument ze względu na liberalizację działalności prasy:
            - zniesienie wszelkiej cenzury (zasada często naruszana - Bismarcka Kulturkampf)
    - początki tanich gazet masowych, bulwarowych (Generalanzeiger)
        - powstaje obok tradycyjnej prasy opiniotwórczej o profilu politycznym oraz prasy partyjnej            (socjaldemokracji i Centrum)
- prasa Republiki Weimarskiej (1919 - 1933)
    - 1919 r. - Zgromadzenie Narodowe w Weimarze uznało wolność prasy za jedno z podstawowych       praw powstającego systemu politycznego.
        - art. 118 Konstytucji: "Każdy Niemiec ma prawo, w granicach ustaw ogólnych, wypowiadać swoje           poglądy w mowie, pismie, druku, obrazie lub innej formie.(...) Nikomu nie wolno krzywdzić tego,           kto czyni użytek z tego prawa. Cenzura nie istnieje".         -dla ponownego wprowadzenia cenzury potrzebna była większość 2/3 głosów; uniemożliwiono           wprowadzenie ustaw specjainych, które ograniczałyby wolność prasy.
   - dynamiczny rozwój prasy w tych sprzyjających warunkach
        - 1932 r. - 4703 gazet codziennych i tygodniowych
        -

(…)

… sympatyzują z daną opcją ideową,
czy polityczną
    - Die Welt - konserwatyzm
    - Frankfurter Allgemeine Zeitung - CDU/CSU
    - Frankfurter Randshau - społeczno-liberalna opcja
- duży udział reklamy prasowej - 28%
- typowa dla niemieckiego rynku prasy jest popularność tzw. Gazety tygodniowej (Wochenzeitungen), czyli tygodników ukazujących się w szacie graficznej typowej dla dzienników.
    - “Die Zeit…

    - Dresdner Neueste Nachrichten (od 1983 r.) - dziennik
    - Hamburger Abendblatt (od 1948 r.) - dziennik - magazyny kolorowe
    - telewizyjne: Bildwoche, TV Guide, TV Neu
    - komputerowe: Computer Bild (największy magazyn komputerowy w Europie)
    - motoryzacyjne: Auto Bild (wiele wersji)
    - sportowe: Sport Bild (największy magazyn sportowy w Europie) Frankfurter Allgemeine Zeitung
- wysokonakładowy…
… i międzynarodowy i mają sprzyjać        zrozumieniu i zbliżeniu narodów Europy.
- większość programów nadawanych przez ARTE to produkcje ARD, ZDF i La Sept.
Powstanie telewizji prywatnych
- 1971 r. - orzeczenie telewizyjne Federalnego Trybunału Konstytucyjnego potwierdziło     podstawową rolę publicznego radia i telewizji dla integracji społecznej
     - utrzymanie monopolu nadawców publicznych
- pojawienie…
…. lat 80. - kolejne orzeczenie telewizyjne Federalnego Trybunału Konstytucyjnego
    - prywatny status radia i telewizji nie jest sprzeczny z ustawą zasadniczą RFN.
       - FTK nałożył na ustawodawcę konieczność ustalenia warunków prawnych działania mediów           prywatnych, ale takich, które gwarantują im wolnośćnformowania.
- 1982 r. - przejęcie władzy przez CDU/CSU
    - decyzje polityczne: partie…
… oraz popierać podstawowe
prawa Izraela.
3. Wspierać Sojusz Transatlantycki oraz być solidarnym ze Stanami
Zjednoczonymi w ramach wspólnych wartości wolnych narodów.
4. Odrzucać wszelkie formy ekstremizmu politycznego.
5. Utrzymywać zasady wolnego rynku.
- tytuły
     - Bild Zeintug
       - wydawany od 1952 r., nakład ponad 4 mln, choć miał już nakłady rzędu 5,5 mln (największy           tabloid w Europie…
… mediami publicznymi Deutsche Welle
- powstała w 1960 r. jako instytucja federacji z celem reprezentowania interesów Niemiec i    popularyzowania kultury niemieckiej za granicą.
    - radio i telewizja Deutsche Welle jest zarządzana centralnie, po dwóch członków jej rady         radiowo-telewizyjnej wybieranych jest przez Bundestag i Bundesrat, czterech mianuje rząd.
    - DW nadaje swoje programy w 34…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz