Struktury handlu międzynarodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktury handlu międzynarodowego - strona 1 Struktury handlu międzynarodowego - strona 2 Struktury handlu międzynarodowego - strona 3

Fragment notatki:


Struktury handlu międzynarodowego
Zacznę od wytłumaczenia czym właściwie jest ta struktura. Otóż pojęcie to obejmuje zbiór podmiotów, relacje między tymi podmiotami a także cechy tych relacji. Ponieważ temat ten jest bardzo rozległy ja w swoim referacie postaram się poruszyć kwestie podmiotowej i przedmiotowej struktury handlu międzynarodowego. Warto wspomnieć, że struktura handlu międzynarodowego jest ściśle powiązana z międzynarodową strukturą produkcji, a to dlatego, że efekty działalności wytwórczej stają się przedmiotem obrotu międzynarodowego, ale ni etylko. Handel międzynarodowy ma także swe powiązania z międzynarodowymi strukturami technologii i finansów. A to z tej prostej przyczyny, że rozwój handlu międzynarodowego był zawsze związany z postępem technicznym i z rozwojem sektora finansowego. Handel międzynarodowy jest dynamiczny przez co struktura podmiotowa wymiany międzynarodowej podlega ciągłej ewolucji i zmienia sie w czasie. Swój referat rozpocznę od pierwszych lat po Iiws. Wtedy to na rynku wyszktałcil się nowy układ sił w postaci panstw tzw tiady (USA, Japonia, EWG) ktore bedac najwazniejszymi eksporterami i importerami dobr, kształtowały zasady i reguły prowadzenia wymiany handlowej dla siebie i reszty świata. Od tamtego czasu do lat 70. Liderem w handlu i gospodarce światowej były USA, co wynikało nie tylko z siły gospodarki amerykanskiej, ale też z oslabienia panstw Starego KOntynentu w wyniku wojen. Już od lat 50. Udzial USA w swiatowej wymianie handlowej zaczyna maleć na rzecz takich uczestników stosunkow gospodarczych jak panstwa EWG i Japonia. W efekcie w 1973 wartośc eksportu europejskiego przewyższała 4x wartości wywóz z USA. Data ta nie jest przypadkowa gdyż jest związana z kryzysem naftowym, który jeszcze przyśpieszył spadek znaczenia USA w światowym eksporcie. Natomiast EWG w dużej mierze uniknela skutkow kryzysu poniewaz wprowadzila unie celna, liberalizacja przeplywu kapitalu i stabilizacja kursow walut. W polowie lat 80 na pozycje lidera w Światowej wymianie handlowej awanoswał RFN. W roku 1987 udzial RFN w swiatowym eksporcie osiagnal udzial 13% podczas kiedy USA 11%. Lata 90 to okres dynamicznego wzrostu swiatowych obrotow handlowych. Czolowymi eksporterami byly owczesnie panstwa o wysokim potencjale gosp. A takze male wysoko rozwiniete panstwa o ograniczonych rynkach zbytu silnie uzaleznione od rynkow zewnetrxnych m.in. USA, Niemcy,Japonia, Francja, UK,Holandia,Wlochy,Kanada i Belgia. W polowie lat 90 do tego grona dolaczaja Chiny. W tym czasie n wymiane miedzynarodowa otwieraja sie takze panstwa europy srodkowo wschodniej w zwiazku z przemianami ustrojowymi. Od tego czasu stopniowo otwiera sie takze rynek rosyjski oraz rynki bylych republik sowieckiego sojuza. Obecnie możemy zauwazyc ze dominujaca pozycje w swiatowym handlu zajmuja kraje wysoko roziwniete - udzial tych poanstw w swiatowym eksporcie i imporcie towarow wyniosl odpowiednio w 2009 - 56,7% i 60,1%W przypadku panstw rozwijajacyh sie wynosily 39,5% i 36,7%. Roznica ta stopniowo maleje na korzysc panstw rozwijajacych w duzej mierze dynamicznego rozwoju panstw nowo uprzemyslowionych. Szczegolna role odgrywaja tu rynki wschodzace (emergign markets)m.in. indie chiny brazylya.


(…)

… do GATT.
Artykuł 24 statutu - mówił o możliwości wyłączenia spod zasad GATT - owskich specjalnych form integracji pomiędzy krajami w postaci stref wolnego handlu i unii celnych przy spełnieniu pewnych warunków. Ten zapis stał się podstawą możliwości integracji gospodarczej.

…, paliwa i surowce mineralne oraz wyroby przemysłowe. We współczesnym handlu dominuje głównie ta trzecia grupa, czyli wyroby przemysłowe, których udział w całości ekportu wyniósł w 2010 roku 67,1%. Dla porównania udzial artykułow rolnych w tym roku w światowym eksporcie wyniosł 9,2%, natomiast na paliwa i surowce przypada 20, 4%. W światowym handlu artykułami rolnymi dominuje Unia Europejska, a daleko za nią drugie miejsce zajmuje USA. Wynika to z dużego wolumenu wymiany wewnątrz samej Unii (jest to 76% całego eksportu UE) oraz z uwagi na fakt, że przedmiotem wymiany jest zazwyczaj droższa żywność wysoko przetworzona. Jeśli chodzi o paliwa i surowce mineralne to ich największymi eksporterami są UE, Rosja, Arabia Saudyjska, Kanada, Sany Zjednoczone, Australia, Zjednoczone Emiraty Arabskie a dopiero…
… how, pozostałych usług biznesowych oraz usług transportowych i turystycznych. Japonia notuje znaczne wskaźniki w eksporcie usług transportowych, wiedzy technicznej oraz pozostałych usług biznesowych. Eksport Wielkiej Brytanii opiera się głównie na usługach finansowych i pozostałych usługach biznesowych. W ostatnim czasie systematycznie rośnie rola rynków wschodzących w świadczeniu usług…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz