Uniwersytet Warszawski - strona 396

Wykład - Komisja Edukacji Narodowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia administracji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 742

Komisja Edukacji Narodowej: Powstała w 1773 roku w oparciu o fundusze pochodzące ze sprzedaży majątków rozwiązanego zakonu jezuickiego. Komisja była drugim na świecie ministerstwem edukacji po austriackim ministerstwie powołanym...

Wykład - powiat i samorząd terytorialny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Podtemat: powiat: Podany wyżej podział administracyjny kształtował się przez umacnianie się powiatów, które od XVI wieku były jednostką sądownictwa szlacheckiego. Z czasem do tej funkcji doszły funkcje administracyjne. Po Unii Lubelskiej powstające na Litwie powiaty miały od początku charakter jed...

Wykład - Podział terytorialno-administracyjny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Podział terytorialno - administracyjny elementem wspierającym funkcjonowanie administracji: Stare podziały terytorialno - administracyjne okresu średniowiecza przetrwały do XVII, a nawet do XVIII wieku. Najwięcej wzorów w tym zakresie dostarczyła Francja, która wprowadziła u siebie podział na zasa...

Wykład - Pojęcie administracji i jej zadania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Pojęcia administracji i jej zadania. Początki struktur administracyjnych pojawiły się w starożytności w pierwszych organizacjach państwowych. Były związane one z opłatami podatkowymi i ich zbieraniem. Ta czynność była jednym z elementów, które doprowadziły do powstania pisma. Można mówić o początk...

Wykład - Samorząd terytorialny na kontynencie europejskim

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 343

Samorząd terytorialny na kontynencie europejskim formą usprawnienia administracji: W zdecydowanej większości państw, które nie posiadały dotąd tradycyjnych instytucji samorządowych, zaczęto je powoływać w drugiej połowie XIX wieku. Pojawił się dualizm administracyjno - terytorialny, czyli rozdział ...

Wykład - urzędy lokalne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

urzędy lokalne. W czasie rozbicia dzielnicowego najwyższe stanowisko zajmowali namiestnicy prowincjonalni stojący na czele prowincji. Drugim stopniem administracyjnym prowincji były okręgi grodowe, które od XII wieku nazywane były kasztelaniami. Wyróżniano wówczas następujące prowincje: poznańską, ...

Wykład - definicja agraryzmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

AGRARYZM [łac.], doktryna społ. powstała w Niemczech w 2 poł. XIX w. i oparty na niej ruch społ.-polityczny. Termin agraryzm został po raz pierwszy wprowadzony w Niemczech przez A. Schafflego na określenie powstałego tam ruchu (gł. wśród wielkich właścicieli ziemskich) dążącego do poprawienia sytuac...

Wykład - definicja anarchizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

ANARCHIZM [gr.], doktryna polit. i ruch społ. sprzeciwiające się wszelkiej władzy publ., postulujące likwidację państwa i zastąpienie go ustrojem bezpaństw., opartym na wolnych od jakiegokolwiek przymusu, samorzutnie powstających związkach producentów i konsumentów; anarchizm uznawał wolność za wart...

Wykład - definicja faszyzmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 28
Wyświetleń: 371

FASZYZM [wł. (…) … faszyzmu rozwinął Mussolini w La dottrina del fascismo (1932). Ideologia faszyzmu nie stanowiła zwartego systemu światopoglądowego, lecz była eklektycznym połączeniem różnych elementów, m.in. darwinizmu społecznego...

Wykład - feministyczny ruch

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

FEMINISTYCZNY RUCH, ruch społ. zaliczany do nowych ruchów społecznych, pojawił się w skali masowej w poł. lat 60. w USA, a następnie w krajach zach. Europy. Ruch feministyczny nawiązuje do tradycji emancypacyjnych ruchów kobiecych z pr...