Uniwersytet Warszawski - strona 397

Wykład - Feminizm kulturowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 210
Wyświetleń: 728

Feminizm kulturowy Feminizm kulturowy, czyli drugą falę feminizmu otwiera praca S. de Beauvoir Druga płeć (1949, wyd. pol. 1972), w której na postawione pytanie: kim jest kobieta? daje ona zaskakującą odpowiedź: nikt nie rodzi się kobietą, kobie...

Wykład - definicja feminizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 203
Wyświetleń: 889

FEMINIZM Feminizm stanowi nazwę bardzo szerokiego ruchu o charakterze politycznym, społecznym, kulturowym i intelektualnym, którego różne orientacje, szkoły i teorie są połączone wspólnym przekonaniem, że kobiety były i są przedmiotem dyskryminacji. Ze względu na historię ruchu i jego obecny charakt...

Wykład - definicja ideologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

IDEOLOGIA [gr.], filoz. słowo utworzone przez A.L. Destutta de Tracy 1796, określające naukę o ideach (rozumianych jako zmysłowe percepcje), która miała opisywać związki zachodzące między nimi, pokazując w jaki sposób z pierwotnych danych zmysłowych powstaje ludzka wiedza i moralność; koncepcji tzw....

Wykład - charakterystyka islamu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 147
Wyświetleń: 924

ISLAM [arab.], monoteistyczna religia wyznawana przez ok. 20% ludności świata (ok. 900 mln), gł. Azji i Afryki, oraz przez mniejsze grupy na innych kontynentach. Islam pojawił się na pocz. VII w. wśród arab. plemion Płw. Arabskiego jako kontynuacja i rozwinięcie judaistycznego i chrześc. monoteizmu....

Wykład - definicja katolicyzmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

KATOLICYZM, treść nauczania Kościoła katolickiego, całość przyjętych w nim zasad odnoszących się do wiary, moralności, życia rel. i funkcjonowania Kościoła; także sam Kościół katol. jako społeczność. Katolicyzm głosi wraz z innymi wyznaniami gł. zasady chrześc. ( chrześcijaństwo): Bóg jest jeden w t...

Wykład - definicja konserwatyzmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

KONSERWATYZM [łac.]: 1) Postawa, którą charakteryzuje przywiązanie do istniejącego stanu rzeczy (wartości, obyczajów, praw, ustroju polit. itp.) oraz niechętny stosunek do gwałtownych zmian, do nowości. 2) Konserwatyzm polityczny kierunek polit. nawiązujący do konserwatywnej filozofii społ.; przyjm...

Wykład - definicja liberalizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 119
Wyświetleń: 672

LIBERALIZM [łac.], koncepcja teoret. i postawa światopoglądowa oparta na indywidualistycznej koncepcji człowieka i społeczeństwa, głosząca, że wolność [łac. liberalis dotyczący wolności] i nieskrępowana przymusem polit. działalność jednostek mają wartość nadrzędną i są najpewniejszym źródłem postępu...

Wykład - nacjonalizm gospodarczy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

NACJONALIZM GOSPODARCZY, ideologia i polityka, których celem jest osiągnięcie przez państwo siły ekon. zapewniającej polit. niezależność. Charakterystyczne dla nacjonalizmu gospodarczego jest dążenie państwa do utrzymania bądź odzyskania kontroli nad zasobami naturalnymi kraju oraz formułowanie prio...

Wykład - nacjonalizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 105
Wyświetleń: 567

NACJONALIZM [łac.], postawy i ideologie uwydatniające odrębność nar., szczególne znaczenie przynależności do narodu, moralną wartość solidarności nar. oraz nadrzędność interesu nar. w stosunku do interesu jednostek i wszelkich innych grup społ.; w niektórych językach termin n. ma charakter gł. opiso...

Wykład - definicja pacyfizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1260

PACYFIZM [łac.]: 1) Zespół poglądów głoszących konieczność usunięcia bądź ograniczenia wojen i zapewnienia ludzkości pokoju. Idea pacyfizmu wyrażająca się w dążeniu do stworzenia świata wolnego od przemocy i wojen występuje w wielu systemach filoz., rel., społ., zawiera ją m.in.