Uniwersytet Warszawski - strona 395

Wykład - Administracja w Anglii i w USA na przełomie XVIII i XIX wieku...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia administracji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1211

Administracja w Anglii i w USA na przełomie XVIII i XIX wieku: Administracja często przyjmowała formy samorządu terytorialnego, co szczególnie objawiało się w Anglii. Cała administracja terytorialna w Anglii oparła się biurokratyzacji, a podstawowymi jednostkami podziału terytorialno - administracy...

Wykład - Administracja w Polsce po II wojnie światowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia administracji
Pobrań: 315
Wyświetleń: 658

Administracja w Polsce po II wojnie światowej Tak jak po I wojnie światowej, tak samo po II wojnie światowej stanął problem określenia struktur administracyjnych Polski Ludowej. Polska Ludowa (1945 do 22 lipca 1952 roku) PRL (22 lipca 1952 roku do 1989 roku) W zaistniałej sytuacji po 1945 roku w...

Wykład - administracja wieku oświecenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia administracji
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1106

administracja wieku oświecenia: W XVIII wieku w Europie rozprzestrzeniały się idee oświecenia prądu umysłowego związanego z rozwojem nauk przyrodniczych i filozofii. Z czasem punkt ciężkości oświecenia przeniósł się na sferę społeczną i polityczną. Jednym z podstawowych założeń oświecenia było prze...

Wykład - Administracja XVIII wieku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia administracji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 714

Administracja XVIII wieku: W XVIII wieku pojawiło się pojęcie zacofanie (gospodarczo - kulturalnego, ale także w funkcjonowaniu państwa). Tzw. wiek oświecenia charakteryzował się tym, że wielu monarchów utrzymywało bezpośrednie lub listowne kontakty z filozofami, np. Fryderyk II Pruski, caryca Kata...

Wykład - Aparat urzędniczy i jego problemy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

Aparat urzędniczy i jego problemy: W XIX wieku nastąpił gwałtowny wzrost liczby pracowników państwowych w wyniku rozwoju kolei, poczty. Rozwijały się służby materialno - techniczne. Powstająca administracja w XIX wieku opierała się na systemie biurokratycznym. Urzędowanie stało się zawodem. Połącz...

Wykład - II RP i jej administracja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia administracji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 665

II RP i jej administracja: Odrodzona II RP pod względem administracyjnym i struktur administracji znalazła się w wyjątkowo trudnym położeniu. Każdy z byłych trzech zaborów posiadał inną strukturę administracji, posługiwano się innym prawem. Szczególnie od pozostałych ziem polskich odstawał

Wykład - historia administracji II RP

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia administracji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 658

II RP Po 1918 roku, to jest po odzyskaniu niepodległości, rozważano formy przyszłej administracji. Prawica polska proponowała poprzez administrację na systemie centralistycznym, a samorząd terytorialny, podobnie jak we Francji, miał mieć ograniczone znaczenie. Obóz lewicy z kolei proponował wzorce...

Wykład - Istotna strona zmian

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Istotną stroną zmian była trwałość sprawowania urzędu, ale już w czasie rewolucji francuskiej ograniczono dożywotność sprawowania urzędów, a urzędy wojskowe (stopnie) zezwolono sprzedawać, którzy służyli w wojsku co najmniej 15 lat. Sprzedaż urzędów w Polsce znikła wraz z

Wykład - utrata uprawnień Kasztelanów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Kasztelanowie utracili szereg swoich uprawnień poprzez rozwój immunitetów szlacheckich. Kasztelanowie stracili najwięcej ze swoich uprawnień z chwilą wprowadzenia urzędu starosty. Podkomorzy: Urzędnik zarządu skarbowego. Z czasem przejął równi...

Wykład - klasyczne instytucje administracji XIX wieku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia administracji
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1155

klasyczne instytucje administracji XIX wieku: Formacja kapitalistyczna kształtowała się w różnych państwach w różnym okresie. Dla Europy szczególne znaczenie miała wielka rewolucja francuska, a szczególnie jej wkład w reformowanie administracji przez cesarza Napoleona Bonaparte. Stany Zjednoczone:...