Uniwersytet Warszawski - strona 27

Poglądy polityczne D. Alighieri, W. Ockhama i Marsyliusza z Padwy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1386

Poglądy polityczne Dantego Alighieri, Williama Ockhama i Marsyliusza z Padwy: Dante - Florencja to nowy Babilon; we Włoszech rządzą głupi i gnuśni, statek bez sternika, wielka nierządnica - kuria papieska. Państwo Dantego to świat pokoju, t...

Poglądy polityczne i ideowe Lutra i Kalwina

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 945

Poglądy polityczne i ideowe Marcina Lutra i Jana Kalwina - Marcin Luter (1483-1546). Urodził się w rodzinie ubogiego przedsiębiorcy górniczego; studiował w Erfurcie, po czym wstąpił do klasztoru Augustynów. Po uzyskaniu doktoratu z teologii, w...

Problem odnowienia Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Problem odnowienia Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie do początku XIII wieku - Bizancjum - władza cesarza nad kościołem, ale postulaty rozdziału, ale do końca wschodu utrzymała się zależność władzy kościelnej od cesarzy. Focjusz - cesarz doczesny, patriarcha duchowy - postulat autonomii kościoła na w...

Walka o dominum mundi - doktryna monarchii narodowej i suwerenności pa...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Doktryna monarchii narodowej i suwerenności państwa - W czasie walki o dominium mundi, idea państw narodowych znacznie osłabła, ale żywe były myśli o suwerennych państwach, niezależnych od mocarstw uniwersalnych XII wiek to rozkwit form lennych i ...

J.J. Rousseau

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 980

J.J. Rousseau - pierwotny człowiek czuł potrzeby życia społecznego, był sam i sam zaspokajał swoje skromne potrzeby; był tak indywidualną postacią, że mógł nie rozpoznawać innych ludzi, nie było więc walk i zła. Do organizowania się zmusiły człowieka klęski, pożary lasów, wylewy rzek, musieli łączyć...

U źródeł nowoźytnego absolutyzmu (J. Bodin)

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

U źródeł nowożytnego absolutyzmu (J. Bodin) - problem jedności terytorialnej był we Francji rozwiązany, król miał coraz większe prawa suwerenne, nadawał prawo, urzędy, karał, itp. A jako władca arcychrześcijański mógł kontrolować kościół. Ale w...

Myśl polityczna starożytnego Rzymu (od Republiki doupadku Cesarstwa Za...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

Myśl polityczna starożytnego Rzymu od Republiki do upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego - rzymska doktryna polityczno-prawna ukształtowała się dość późno. Czerpali inspiracje z hellenizmu i w niewielkim stopniu byli oryginalni. Rzymianie nie mieli właściwej Grekom pasji do rozważań filozoficznych i ...

Myśl polityczna starożytnych Indii i Chin

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Histroria myśli politycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1036

Myśl polityczna starożytnych Indii i Chin Lao Tse - Lao Tse oznacza „sędziwy mędrzec”; rodzinne nazwisko Li, urodził się za panowania XXI cesarza dynastii Czou (606-585 p.n.e.). Początkowo pracował jako bibliotekarz państwowego archiwum w Lo-Jong; pod koniec życia porzucił archiwum królewskie i uda...

Demografia - Ruch przestrzenny ludności

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 483

Demografia Ruch naturalny ludności; Ruch przestrzenny ludności. Migracje: wewnętrzne i zewnętrzne. Ad. 1 - Urodzenia - Zgony - zmiany stanu cywilnego Wspólna kategoria: przyrost rzeczywisty - przyrost naturalny i

Fundusz spożycia społecznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1036

Fundusz spożycia społecznego: Fundusze spożycia ogólnospołecznego (komunalne, administracja publiczna, sądy) Część produktu społecznego wydatkowana z uwzględnieniem potrzeb społecznych na zaspokajanie potrzeb indywidualnych i zbiorowych niezależnie od rezultatów pracy własnej. Fundusze świadczeń ...