Uniwersytet Warszawski - strona 28

Instrumenty polityki społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1610

Instrumenty polityki społecznej Ekonomiczne: Oddziaływanie państwa na stosunki własnościowe, np. reformy rolne, procesy reprywatyzacyjne, dysponowanie własnością, kształtowanie dostępu do dóbr, usprawnienie rynku pracy. Prawne: Prawa negatywne, prawa pozytywne. Informacyjne: Edukacja, informac...

Kwestie społeczne jako kategoria polityki społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 532

Kwestie społeczne jako kategoria polityki społecznej Polityka społeczna bada kwestie społeczne. Kwestie społeczne: Pauperismus - ubóstwo, zła sytuacja ludności wiejskiej Arbeite frage - sytuacja robotników Wspólna kategoria: soziale frage (public issue) Kwestia społeczna (l.poj.) - problem epo...

Modele polityki społecznej - Model marginalny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2030

Modele polityki społecznej Klasyfikacje dotyczące gospodarki rynkowej (Titmuss/Espingandersen): R. Titmuss: Model marginalny Model motywacyjny Model instytucyjno-redystrybucyjny G. Espingandersen: Kryteria: Stopień dekomodyfikacji dostępu do świadczeń (bezwarunkowy lub uwarunkowany) Wpływ ś...

Uwarunkowania polityki społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 1316
Wyświetleń: 4809

Uwarunkowania polityki społecznej Uwarunkowania - przyjęte rozwiązania normatywne, zjawiska i procesy społeczne i ekonomiczne, których występowanie oraz natężenie wpływa na kształt polityki społecznej, na przyjmowane cele oraz możliwości i sposoby ich realizacji. Najłatwiej prognozować uwarunkowan...

Wprowadzenie do polityki społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008

Wprowadzenie do polityki społecznej Rys historyczny Rzym: rozdawnictwo zboża; Średniowiecze: szkoły, przytułki, szpitale; Renesans: 1601 r. Anglia „Poor Law” - pierwszy akt nowoczesnego ustawodawstwa społecznego (obowiązek gmin utrzymywania osób najuboższych, kształtowanie ich produktywności. X...

Wskaźnik zaspokajania potrzeb

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

Wskaźnik zaspokajania potrzeb (MDI) Logiczna i psychiczna struktura organizmu; Indywidualne doświadczenia człowieka Miejsce w strukturze społecznej Maslow - potrzeby podstawowe i ponadpodstawowe Kocowski - potrzeby mają charakter współwystępujący Polityce Społecznej bliżej jest do rozumienia p...

Zadania i wartości polityki społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 840

Zadania polityki społecznej Aspekt politologiczny - utrzymanie spokoju społecznego; Aspekt socjologiczny - powodowanie zmian w strukturze społecznej; Aspekt psychologiczny - zaspokajanie potrzeb społecznych/ Dualizm polityki społecznej Polityka socjalna, a polityka społeczna: Polityka socjalna...

Starosta i powiat

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1141

Starosta - organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa, - przygotowuje projekt porządku obrad zarządu, określa czas i miejsce spotkań zarządu - sprawuje zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży, zatwierdza progra...

Metody i techniki badawcze stosowane przez naukę administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1974

. Metody i techniki badawcze stosowane przez naukę administracji: Metoda badawcza - pewien świadomy sposób postępowania dla osiągnięcia zamierzonego celu ***opis metod i technik badawczych poniżej 33. Postępowanie badawcze - charakterystyka: Etap I. Zbieranie materiałów: dobór próby metoda obs...

Źródła władzy organizacyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2177

Źródła władzy organizacyjnej (uwzględnienie poglądów): Weber wyróżnia 3 typy władzy: 1.charyzmatyczna (emocjonalna); oparta na osobowości przywódcy 2.typu tradycyjnego; oparta na przyjętych w danym społeczeństwie tradycjach i zwyczajach 3.racjonalną; oparta na bezosobowej hierarchii pozycji, tj....