Uniwersytet Warszawski - strona 29

Administracja samorządowa- organy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1148

Administracja samorządowa Organy administracji samorządowej: - w gminie: wójt(burmistrz, prezydent) + rada gminy - w powiecie: zarząd powiatu + rada powiatu + starosta + kierownicy administracji zespolonej (powiatowe inspekcje służb i straży) - w województwie: sejmik województwa + zarząd wojewód...

Charakterystyka wybranych uczelni administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Charakterystyka wybranych uczelni: 1.Krajowa Szkoła Administracji we Francji (ENA) - stanowi odzwierciedlenie specyficznego życia administracyjnego, społecznego i edukacyjnego we Francji. Jest to połączenie wyższej uczelni z urzędem państwowym. Do jej zadań należy dokonywanie naboru i selekcji kand...

Decentralizacja, centralizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1806

Decentralizacja - przeniesienia zadań na organy administracji, wobec których nie występuje podporządkowanie hierarchiczne względem siebie (osobowe -nominacje i rzeczowe -finanse) Posiadają samodzielność wykonywaniu powierzonych im zadań. Kryterium wykonywania zadań dokonywane jest przez kontrolę le...

Demokratyczne państwo prawne (wprowadzenie)

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 567

Demokratyczne państwo prawne: prawo reguluje i obowiązuje wszystkich ludzi i organy władzy (normy abstrakcyjne) + wola społeczeństwa. Tylko władza ustawodawcza kształtuje system prawny. Organy Administracji nie mogą wykonywać innych czynności niż czynności prawne (polityczne). Wskazuje się na dział...

Kadry administracji - Korpus Służby Cywilnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 231
Wyświetleń: 889

Kadry administracji Korpus Służby Cywilnej = pracownicy s. c. (zatrudnieni na zasadach umowy o pracę) + urzędnicy s. c. (zatrudnieni na zasadach mianowania). W służbie cywilnej występuje szczególna trwałość stosunku pracy. KSC obowiązuje od RM do poziomu województwa (urząd wojewódzki), wchodzą w je...

Kierowanie (w rozumieniu teorii organizacji i zarządzania)

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 945

Kierowanie - w rozumieniu teorii organizacji i zarządzania: W języku polskim „kierownictwo” posiada następujące znaczenia: 1.rzeczowe, czyli zespół ludzi stojących na czele jakiejś instytucji (dyrekcja, zarząd) 2.czynnościowe, czyli zespół procesów oddziaływania a ludzi i elementy bazy techniczne...

Kodeks Dobrej Administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 581

. Kodeks Dobrej Administracji: Kodeks wprowadza ogólne zasady dobrej praktyki administracyjnej pomiędzy urzędem a jednostką. A więc każdy urzędnik, również w organach samorządu, ma obowiązek działać zgodnie z zasadą praworządności, stosować uregulowania i procedury ujęte w przepisach. Zwraca się sz...

Kodyfikacja prawa administracyjnego; kontrola

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1841

Kodyfikacja prawa administracyjnego: - nieskodyfikowane prawo materialne (np. normy ochrony środowiska) - charakteryzują się: dużym obszarem regulacji, dużą zmiennością i elastycznością. - prawo administracyjne proceduralne - skodyfikowane. Podział źródeł prawa: a) prawo wewnętrzne; b: prawo zewn...

Podstawowe sfery zadań w administracji publicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 245
Wyświetleń: 595

Podstawowe sfery zadań w administracji publicznej: I. Zadania z zakresu klasycznej administracji porządkowo-reglamentacyjnej(tzw. policyjnej) Klasyczna funkcja polityczna państwa; Jest nią ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego, czyli funkcja ponadczasowa i ponadpaństwowa, będąc...

Pojęcie nauki administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1218

Pojęcie nauki administracji. Nauka administracji: nauka o związku zjawisk zachodzących w procesie administrowania zajmuje się organizacją i funkcjonowaniem administracji państwowej stanowi dyscyplinę dotyczącą badań prawidłowości występujących w dziedzinie zjawisk administracyjnych nauka społec...