Uniwersytet Warszawski - strona 26

Koncepcje ideowe Tomasza z Akwinu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Koncepcje ideowe Tomasza z Akwinu - filozofia Augustyna stawała się coraz bardziej słabszą zaporą przeciw nowym nurtom; potrzebna była nowa synteza, adaptacja arystotelizmu dla potrzeb chrześcijaństwa. Rozumiał konieczność złagodzenia nadrzędn...

Mahomet i jego poglądy polityczne i religijne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

. Mahomet i jego poglądy polityczne i religijne - (570-632). Urodził się w Mekce. Po utracie rodziców jako sierota wychowywany był przez stryja, który w swych podróżach handlowych wykorzystywał bratanka. Dzięki temu, Mahomet mógł poznawać życie i wierzenia sąsiednich krajów. Poczynione tam obserwacj...

Myśl polityczna i nurty ideowe chrześcijaństwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1106

. Myśl polityczna i nurty ideowe chrześcijaństwa (od św. Pawła do św. Augustyna). Arianizm i konflikty chrystologiczne (do VII w.) - na terenach Palestyny, w dobie utraty niepodległości, w 63 r. p.n.e. ortodoksyjni faryzeusze zapowiedzieli rychłe nadejście mesjasza; sadyseusze - postawa refleksyjna;...

Myśl polityczna starożytnego Bliskiego Wschodu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

Myśl polityczna starożytnego Bliskiego Wschodu: EGIPT - rozbudowało ją wcześniej państwo Dolnego Egiptu, bardziej rozwinięte, z aglomeracjami miejskimi skupiającymi piratów, rybaków, kupców. Znaczną rolę we wczesnej ideologii politycznej odgrywały wierzenia religijne i kształtująca je warstwa kapła...

Myśl polityczna w Niderlandach

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

. Myśl polityczna w Niderlandach (Hugo Grotius, Baruch Spinoza) - Hugo Grotius: (1583-1645). Jego ojczyzną była Holandia, niezależna od końca XVI wieku, w wyniku zwycięskiej rewolucji w północnych Niderlandach przeciwko Habsburgom hiszpański...

Myśl polityczna w państwach germańskich Zachodu do poł. VIII w.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

. Myśl polityczna w państwach germańskich Zachodu do połowy VIII wieku (państwo Franków, Ostrogotów, Wizygotów i inne) - Juliusz Nepos - ostatni prawny władca Imperium Zachodniego; 476 rok - przewrót pałacowy Odoakra; Aureoniusz Kasjodor (485-575)...

Myśl polityczna we Francji (za panowania Ludwika XIV i Ludwika XV))

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Myśl polityczna we Francji za panowania Ludwika XIV i Ludwika XV (Jakub Bosseuet, Montesquieu) - Montesquieu: kryzys absolutnej monarchii Burbonów dyskredytował się w XVIII wieku, co budziło opozycję wśród oświeconej arystokracji i stanu trzeciego

Myśl polityczna za panowania Karolingów

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

Myśl polityczna za panowania Karolingów (do końca IX wieku) - Karol Wielki - panuje (768-840). W czasach Karola tworzy się pojęcie Europy. Do Europy nie zaliczają się obszary Hiszpanii Muzułmańskiej, Bizancjum, Skandynawii oraz plemiona słowia...